Overleverte 740 underskrifter for Rune Lia

Aksjonsgruppa som ønsker Rune Lia gjeninnsatt som sogneprest i Lunde, overleverte onsdag kveld sitt krav - signert av 740 sambygdinger.

Tor Espen Simonsen

Det var prost i Øvre Telemark prosti, Asgeir Sele, som tok imot det store antallet underskrifter på vegne av biskop Stein Reinertsen onsdag kveld.

Avklare uoverensstemmelser
I oppropet som nærmere 1/3 av Lundes innbyggere har undertegnet, heter det:

-Vi ber om at Rune Lia blir gjeninnsatt som sokneprest i Lunde og Flåbygd sokn, og at det gjøres avklaringer for å rydde unna eventuelle uoverensstemmelser. Andre kandidater til soknepreststillingen er velkomne først etter at Rune Lia har fått anledning til å akseptere en gjeninnsetting i stillingen.

Fortsatt ønsket som prest
Som Kanalen omtalte i vinter ble Rune Lia fjernet fra stillingen i Lunde og Flåbygd mot sin vilje.

Biskopen har imidlertid understreket at Lia ikke har gjort noe galt. Han har eller ikke fått sparken, og Lia arbeider i dag i andre prestestillinger i prostiet og bor fortsatt på Lunde prestegård.

Til Kanalen sa Lia i februar at han har et ønske om å komme tilbake som prest for Lunde-området.

-Jeg vil fortsatt være prest i prostiet og blir boende i Lunde prestegård. Slik blir jeg en del av bygda og menigheten også framover. Og jeg håper selvsagt at forholdene kan bli slik at jeg kan komme tilbake som sokneprest i Lunde, sa Lia den gang.

Asgeir sele smeplass valle hogga ova 2
Folkekrav: Prost Asgeir Sele tar imot bunken med 740 underskrifter fra Anne Marie Smeplass. Bak ser vi Per Fredrik Valle, Hanne Kjersti Hogga og Jackie Ova Jensen. 

Forstår ikke hvorfor
-Vi er ikke en part i saken, men vi ønsker at Rune skal få sjansen til å komme tilbake. Når han kan brukes som prest alle andre steder, forstår vi ikke hvorfor han ikke kan være prest i Lunde, sier Anne Marie Smeplass.

-Det er veldig viktig for oss å understreke at vi ikke er ute etter å ta noen, eller ta parti i saken. Men det er et sterkt ønske fra sambygdingene i Lunde at Rune får sjansen til å komme tilbake. Hvis han blir tilbudt den muligheten, men likevel takker nei, skal vi selvsagt ønske en ny prest velkommen, sier Jackie Ova Jensen.

Søknadsfrist søndag
Ifølge det biskop Reinertsen tidligere har uttalt er avgjørelsen om å fjerne Rune Lia fra stillingen i Lunde endelig.

Stillingen er også lyst ut med søknadsfrist søndag 17. april. Aksjonsgruppa ber derfor biskopen gripe inn før tiden renner ut.

Asgeir Sele ønsket ikke å kommentere saken, utover at han lover å overbringe underskriftene.

Han legger imidlertid til:

-Det er klart det gir inntrykk at så mange har underskrevet.

En vei videre 
Rune Lia sa i en kort kommentar til Kanalen onsdag kveld at han er rørt over støtten.

-Jeg er ydmyk, rørt og takknemlig. Det er ikke annet å si. Jeg håper det kan finnes en vei videre som alle kan se seg tjent med, og ikke slik det er nå, der det bare er tapere.

Det er ventet av bispedømmerådet ansetter ny prest i Lunde i starten av juni. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok