Rydder opp etter flommen i Telemarkskanalen

Vannmagasinet mellom Kjeldal og Lunde sluser er tappet ned mandag og tirsdag denne uken, grunnet opprydningsarbeidet etter september-flommen i fjor. 

Tor Espen Simonsen 

Den store steinmoloen som beskytter skipsleden i underkanalen på Kjeldal ble ødelagt av de kraftige vannmassene, noe som førte til at skipsleden nå er for grunn for kanalbåtene.


Lunde sluse mandag ettermiddag. 

Slik så det ut da elva ble tappet ned mellom Vrangfoss og Eidsfoss i høst 

Normalisert i løpet av tirsdag 
Mudringen som foregår ved at en gravemaskin istandsetter moloen, er derfor helt nødvendig før turistsesongen kan ta til som planlagt den 20. mai.

Ut fra det Kanalen kunne observere er arbeidet kommet godt og vel halvveis. Etter planen skal man også være ferdig i løpet av tirsdag 19. april. Da blir vannstanden normalisert. 

Carl Diderik Cappelens forslag til varig flomløsning i Telemarkskanalen 

nedtapping lunde3
Lunde sluse mandag 18. april 

Fisk og musling klarer seg 
Og du lurer kanskje på hvor all fisken blir av når vannet forsvinner? 

Vel, den er godt ivaretatt, sammen med blant annet elvemusling og vannfugler. 

Les mer: Gigant-lensa på Hogga

Artikkelen fortsetter under bildet
nedtapping lunde6
Uvanlig syn i Lunde denne uka. 

I en uttalelse til Telemarkskanalen FKF, gjør miljørådgiver i Nome kommune, Morten Rask Arnesen, rede for hvilke konsekvenser nedtappingen av kanalen kan ha for det biologiske mangfoldet.

Av hensyn til hekkende vannfugl er det blant annet en fordel at elveløpet tappes ned så tidlig om våren som mulig.

Og fisken klarer seg fint uansett: Den søker til de dypeste områdene i vassdraget. 

Artikkelen fortsetter under bildet
nedtapping kjeldal1
Steinmoloen ved Kjeldal sluse graves tilbake på plass.

Tilpasser seg uregelmessigheter  
-En nedtapping av magasinet vil medføre tilstrekkelige stående vannmasser i høler og midtpart i forhold til å ivareta tilstrekkelige leveområder for lokal fiskebestand. Elvemusling vil kunne bli blottlagt, men vil kunne trekke seg ned i mudderet, samtidig som det er liten grunn til å tro at kuldegrader av betydning nattestid vil skape problemer. Den lokale elvemuslingbestanden antas også å ha tilpasset seg uregelmessige vannstandsendringer på strekningen som har foregått over lang tid, skriver Morten Rask Arnesen til Telemarkskanalen FKF. 
For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok