-Nedleggelse av Helgen barnehage vil koste Nome dyrt

Foreldregruppa ved Helgen barnehage har ingen tro på rådmannens sparetiltak og mener en nedleggelse vil koste kommunen dyrt.

Tor Espen Simonsen

-Lite å spare, svært kostbart i lengden.

Slik analyserer foreldrene situasjonen etter at nedleggelsesspøkelset på nytt hjemsøker Helgen barnehage.

-Tåler stor feilmargin
Kanalen var til stede da 15 foresatte trådte sammen mandag kveld. I et av rommene i den samme barnehagen de kjemper for å bevare, ble et åpent brev til de folkevalgte finpusset.

Nøyaktig det samme gjorde de i desember også, sist Nome-rådmannen hadde avvikling av «distriktsbarnehagen» på agendaen. Frustrasjonen over at temaet kommer opp på nytt er til å ta og føle på:

-Det er fryktelig trasig, for meg, min sønn og barnefaren. Vi jobber i Grenland begge to, og barnehagetilbudet i Helgen betyr at vi sparer veldig mye tid. I tillegg er barnehagen helt super, sier Ann Kristin Stubberød fra Fen.

-Frustrerende. Trist. Forstyrrende. Nedslående, kommer det fra andre.

LES OGSÅ: Nå blir det asfaltert mellom Ulefoss og Lunde

-Skal gjerne engasjere meg
Eldar Pettersen, som bor helt i yttergrensa mot Skien, forteller at han må kjøre fem mil ekstra hver dag hvis han tvinges til bytte til en barnehage på Ulefoss.

Pettersen er bekymret for fremtiden til hele Holla-området dersom tjenestetilbudet i utkanten skvises.

-Ved å legge ned her, drepes alle muligheter for tilflytting både til Helgen og Fen. Det legges dødt. Det er i disse områdene vi har størst sjanse til å skape tilflytting fra Grenland. Men da må vi vise frem stedet, og ikke fjerne tilbudene. Jeg skal gjerne engasjere meg og være med på å reklamere for Nome, men da må jeg slippe å bruke energien min på dette, sier Pettersen.

Reidar Brauti understreker poenget ved å vise til at barnehagen først og fremst et tilbud for pendlere, og ikke primært et tilbud for Helgen.

-Bare fem av barna bor i Helgen, resten bor nord for grenda, og dersom vi skal få flere til å bosette seg i kommunen, er vi avhengig av at folk kan jobbe i Grenland. Hvis det kommer to nye barnefamilier til Helgen, helt eller delvis på grunn av barnehagen, så er alt kommunen sparer på å legge ned barnehagen dekket inn. Dette er en inntjening som ikke kan forventes dersom barnehagetilbudet avvikles, sier han. 

Artikkelen fortsetter under bildet 
Helgen barnehage reidar brauti
Samling i aksjonsgruppa mandag kveld. 

Signaliserer flytting
 
I forkant av mandagens møte ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant samtlige foreldre. Her kommer det frem at 13 av de 20 barna som egentlig skal innrulleres i Helgen barnehage fra høsten av, kan ende opp i Skien eller Porsgrunn. Hvis det skjer, ryker hele innsparingen, mener aksjonsgruppa.

-Selv hvis vi legger inn en stor feilmargin i undersøkelsen, vil Nome kommune tape penger, sier Pettersen.

LES OGSÅ: Banktilbudet er tilbake på Krøsset 

Vil stoppe private
I brevet til de folkevalgte redegjør foreldrene for sine beregninger:

-Nome kommune risikere en kostnad på 1 637 100,- allerede fra høst 2016, i midler som må overføres til privat barnehageeier (13 barn). Dette ut ifra brukerundersøkelsen vi har gjort den 30.04.16 og 01.05.16. I tillegg vet vi om flere barn som blir søkt inn i Helgen Barnehage fra høst 2017, som vil søke privat i Grenland dersom barnehagen blir avviklet, heter det i brevet.

Fra tidligere er det kjent at Helgen Montessoriskole ønsker å starte privat barnehage dersom kommunen avvikler sitt tilbud. Men i formannskapet sist uke kom det frem at kommunen trolig vil si nei til private aktører.

Skole og eldreomsorg
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) sa i samme møte at en nedleggelse i Helgen tross alt er mindre dramatisk enn stillingskutt i skole og helse.

-Barna i barnehagen vil fortsatt få et tilbud på Ulefoss og de ansatte vil bli tatt hånd om videre. Når vi kutter i skole eller omsorg, blir kvaliteten i tilbudet til brukerne dårligere, sa Lundefaret.

Ingen av partiene la frem konkrete forslag til budsjettsaken, men FrPs Gry Anette Rekanes Amundsen signaliserte at partiet primært ønsker å skåne skole og eldreomsorgen i denne omgang.

LES OGSÅ: Politikerne sa nei til Midt-Telemark, men mange stemte mot egen overbevisning 

-Hva sier dere foreldre til dette? Barna og de ansatte i barnehagen blir tatt hånd om som før, mens kutt i helse og skole vil bety et dårligere tilbud?

-Vi har veldig liten tro på at innsparingene blir så store som forslaget sier. Kommunen kan ikke spare 200 tusen kroner på strøm, når den posten inkluderer Grendehuset (gymsalen) som ikke skal legges ned, sier Bjørnar Stensrud.

-Vi snakker om en rent teoretisk innsparing her, som forutsetter at alle barna fortsetter å gå på en barnehage på Ulefoss. Vår undersøkelse viser at 13 barn kan søkes bort til barnehager i Skien, noe som vil gjøre at kommunen går i minus, sier Eldar Pettersen.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok