Mindre vinningskriminalitet i Lunde og Ulefoss

Nome lensmannskontor håndterer stadig færre forhold knyttet til vinningskriminalitet. Utviklingen følger en trend på landsbasis. Narkotikasakene og trafikkovertredelser opptar det lokale politiet i størst grad.

Tor Espen Simonsen

Vinningskriminalitet – det vil si ulike typer tyveri - har gått ned gjennom flere år.

Nome lensmannskontor registrerte 176 slike saker i 2011. Men i fjoråret hadde mengden skrumpet inn til 48 saker.

Trafikk og narkotika
Trafikkovertredelser og narkotika legger beslag på mest tid. Samtidig melder politiet at det er en tett sammenheng mellom disse to kategoriene.

Og det er gjerne når lensmannsbetjentene stanser en mistenkelig bil, at det også gjøres beslag i mindre mengder narkotika.

Lensmann Rollef Bergan understreker imidlertid at det er de mindre alvorlige narkotikasakene som dominerer.

-Det er sjeldent vi avdekker grove narkotikasaker, som innebærer at beslagene er så store at mengden åpenbart ikke er til eget bruk. Av sakene vi etterforsket i fjor var bare to i kategorien grove narkotikasaker, sa han i forrige ukes politiråd. Her ble det lagt frem kriminalstatistikk for Nome.

Kriminelle under 18
Samtidig bekymrer det lensmannen er at politiet har for liten oversikt over rekrutteringen til narkotikamiljøet.

-Vi oppdager ikke nok av de nye brukerne, og vi har noe å hente på å avdekke de som debuterer, sa Bergan.

Bakgrunnstall viser også at unge personer relativt oftere figurerer i Nome-politiets statistikk.

I gruppen mistenkt/siktet/ dømt under 18 år, ble det registrert 30 personer i Nome i 2016. I Bø var tallet bare ni, mens det var fire i Sauherad.

I perioden 2012 til 2015 har mellom 14 og 27 personer under 18 år vært i politiets søkelys i Nome.

Kriminaliteten som "forsvant"
I politirådsmøtet gjorde Bergan også oppmerksom på en utfordring knyttet til at lensmannskontoret i Nome nå snart forsvinner.

Som kjent er det bestemt å etablere et felleskontor for Nome og Bø/ Sauherad.

-Kriminaliteten i Sauherad «forsvant» da lensmannskontoret ble lagt til Bø. Vi må være OBS på slike konsekvenser av ett felles kontor i Midt-Telemark. Til historien fra Sauherad hører det med at politiet fikk færre stillinger. Men vi kjenner til farene, og skal sette inn tiltak for å unngå at noe tilsvarende skjer i Nome. Vi gjør grep for å etablere tettere samarbeid og vi får på plass en ny organisasjon som gjør oss mer slagkraftig enn før, sa Bergan.

Plassering langs Riksveg 36
Det er ennå ikke bestemt hvor nytt lensmannskontor for hele Midt-Telemark skal plasseres. Men politiet håper fortsatt på Brenna-området, og argumenterer med viktigheten av å ligge strategisk plassert langs riksveg 36. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok