Nye navn på hver minste lille krok

En lang rekke bygde- og skogsveier i Nome skal nå få vegadresser. Kartverket har lagt frem en liste på nærmere 40 forslag som skal til politisk godkjenning i kommunestyret. Hva synes du for eksempel om Deilavegen, Rekatjønnvegen, Svartufsvegen, Grubbedalsvegen og Englandsvegen?

Tor Espen Simonsen

Oversikten til sist i artikkelen gir en beskrivelse av hvilke veger som offisielt får navn for første gang. Les listen og se om du er enig i det som blir foreslått. 

Forslagene gjelder seks hytteområder, tre endringer av eksisterende veger og 33 helt nye vegnavn.

LES MER: Da Thor Tjønnås møtte Sovjets mektige leder i 1962

Nesten 100 prosent
Adresser skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne frem, og skal derfor tildeles alle bygninger som blir eller planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet, heter det i begrunnelsen for forslaget.

I Nome er arbeidet nye vegadresser nesten fullført med dette forslaget, og 94,8 prosent av "adresseobjektene" i kommunen har fått tildelt egen adresse.

Det gjenstår kun cirka 200 bygninger som mangler veinavn, og dette gjelder stort sett kun fritidsboliger og hytter uten kjørbar adkomst eller beliggende ved private veger uten offisielle vegnavn.

Koster 175 tusen
Det å døpe navnløse veier er imidlertid ikke gratis. Kartverket krever skilting som koster cirka 2500 kroner per stykk. Gjennomsnittlig kreves 1,5 skilt per vei.

I Nome regner man med at hvert nye veinavn vil koste cirka 4500 kroner. Ganget med de 39 foreslåtte veg- og områdenavn vil regningen komme på 175 tusen kroner.

Nedenfor kan du teste dine lokalkunnskaper og se om du liker Kartverkets mange kreative forslag. 

Her er de nye navnene:
-Fra kommunegrense Drangedal til Mørkvasshytta. Lengde 3.380 m – Furuvannsveien
-Fra kommunegrense Drangedal til Tveitstulen. Lengde 530 m – Melåsveien
-Ringsvadet (avkjørsel Drangedalsvegen) til Ervingsdalen/Grimnes. Lengde 11.050 m - Ervingsdalsvegen
-Uvil hyttefelt til Gustulvatn. Lengde 2.080 m – Uvilvegen
-Vest for Venheim hyttefelt til eiendommen Teigen (ny bilveg) Lengde 2.100 – Teigenvegen
-Fiskelaus til Venheim Lengde 1.500 m – Venheimvegen
-Øvre Vårbutjønn til Hestefjelltjønna/Linfjell Lengde 3.525 m – Linfjellvegen
-Drangedalsvegen, langs vestsiden av Gongevatn Lengde 2.150 m – Gongevegen
-Drangedalsvegen til Svanetjønn Lengde 4.310 m – Svanetjønnvegen
-Drangedalsvegen til Nye Sverdalstul Lengde 3.400 m – Sverdalsvegen
-Vedlandsvegen til Vomstul på grense mot Drangedal. Lengde 7.000 m – Vomstulvegen
-Fra Vomstulvegen til Dalatjønn/Fiskelaustjønn Lengde 1.900 m - Dalatjønnvegen
-Fra Vomstulvegen til Rekatjønn Lengde 1.660 m – Rekatjønnvegen
-Fra Vomstulvegen over Englandsåsen Lengde 2.170 m
–Englandsvegen Fra Vomstulvegen til Minnesjø Lengde 3.500 m – Minnesjøvegen
-Fra Skårdalsvegen i retning Nuke Lengde 1.650 m – Baksåsvegen
-Fra badeplassen ved Tvara inn til Nuke Lengde 5.000 m – Nukedalsvegen
-Fra Nukedalsvegen inn til Svartedal Lengde 2.695 m – Svartedalsvegen
-Fra Hegglandsheia inn til Askedalen Lengde 2.340 m – Hollasetervegen
-Fra Brennebuvegen inn til Håtveitsetra Lengde 3.540 m – Håtveitsetervegen
-Fra Brennebuvegen inn til Røybekk/Svartufs Lengde 1.790 m – Svartufsvegen
-Fra Brennebuvegen inn til Viftingen Lengde 400 m – Viftingvegen
-Fra Sannavegen inn til Trolldalstjerna Lengde 2.065 m – Grubbedalsvegen
-Fra kryss Sannavegen/Høydalsvegen inn til Grasdalen (Skien). Lengde 268 m - Grasdalsvegen
-Kryss Landsmarkavegen/Helsokvegen (Ugge) inn til kryss Grasdalsvegen / Høydalsvegen Lengde 6.451 m – Sannavegen
-Fra kryss Sannavegen/Grasdalsvegen til Skien grense. Lengde 750 - Høydalsvegen
-Fra Skien grense (Tveitanvegen) og inn til sørenden av Bærevanna Lengde 2.190 m, samt ca. 510 m sideveger – Gudmundsbekkvegen
-Fra Landsmarkavegen til Drangedal grense Lengde 3.440 m veg, samt ca. 1.150 m sideveger i Nome – Helsokvegen
-Fra Helsokvegen til sydspissen av Minnesjø Lengde 2.375 m – Brokevegen
-Fra Landsmarkavegen inn til østsida av Barlindknatten Lengde 7.000 m - Bømarksvegen
-Fra Bømarksvegen inn til Blankvann Lengde 2.265 m – Auretjennvegen
-Fra Statsråd Niels Aalls veg og frem til slusevokterboligen i Eidsfoss - Skaravegen
-Vegen fra Romnesvegen til Norsjø golfpark og videre til Ulefoss vannverk – Deilavegen

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok