Grønt lys for Europris

Statsråd Jan Tore Sanner har satt innsigelsene fra Fylkesmannen i Telemark til side, og åpner for at Europris kan bygge på Kaste.

Tor Espen Simonsen

Avgjørelsen falt denne uka, og statssekretær Bjørnar Laabak (FrP) overbrakte nyheten på industriområdet onsdag formiddag.

Detalj eller plasskrevende
Kanalens lesere vet at Nome Investeringsselskap AS (NI) har arbeidet for å få etablert Europris på Kaste gjennom nærmere 10 år. Proppen i systemet har vært knyttet til reguleringsbestemmelsene på stedet. Det er ikke lov å drive såkalt detaljhandel utenfor sentrum.

Både administrasjon, folkevalgte og handelsstand har imidlertid argumentert med at Europris kan klassifiseres som plasskrevende handel (også kalt storhandel).

Det er dette statsråd Sanner nå har sagt seg enig i.

I en uttalelse fra departementet heter det at spesielle forhold i Nome tilsier at man kan gi tillatelse på tvers av det fagmyndighetene har uttalt i saken tidligere.

10-15 arbeidsplasser
Nå har Aslak Fjeld i Nome investeringsselskap god tro på at Europris kommer. Og med på med på lasset kan det også følge flere andre bedrifter. Blant disse nevnes bilverkstedet Mekonomen. En bilforretning kan også være aktuell.

-Prosjektet her på Kaste står øverst på Europris’ toppliste over områder de ønsker å utvikle. I tillegg kan det komme et bilverksted og en bilforretning, noe som vil bety mellom 10 og 15 nye arbeidsplasser, sa Aslak Fjeld onsdag.

Han uttrykker samtidig glede over avgjørelsen i departementet.

-Det er nesten så jeg tar til tårene, og jeg er veldig glad for at fornuften har seiret, sa han og understreket at både kommuneadministrasjon, lokalpolitikere og handelsstand har jobbet godt i lag.

Kan starte til høsten
Den brede fronten i Nome trekkes frem av flere som en årsak til at anken til departementet fikk medhold.

-Både i meklingsmøter og i befaringen med departementet har vi presisert den brede enigheten lokalt, sa varaordfører Stig Kjeldal (H). Det er han som fra politisk hold har kjørt saken, blant annet inn mot stortingsrepresentant Solveig Abrahamsen (H).

Går alt etter planen kan Europris starte byggingen av et 1500 kvadratmeter stort bygg allerede til høsten.

-Stor sannsynlighet
Tore Arntzen i Handelsbygg AS, som bygger butikker for nettopp Europris, reagerte med glede da Kanalen tok kontakt.

-Dette er enestående nyheter, sa han.

-Blir det bygging av Europris-butikk på Kaste på bakgrunn av denne avklaringen?

-Det er det veldig stor sannsynlighet for. Vi formidler videre til Europris at det er gitt klarsignal fra departementet, deretter følger en intern runde med styrebehandling før noe er offisielt. Men jeg har stor tro på at det skal gå greit, og Europris har lenge signalisert at de ønsker å etablere seg på Ulefoss, sier Arntzen. Han bekrefter også at spaden kan settes i jorden til høsten.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok