Her kan du stemme på Slusesliter'n 2017

Slusesliter’n er en ildsjelpris som er ment å hedre de mange dugnadsmenneskene som jobber og står på – ofte i det skjulte – for tiltak som bidrar til å gjøre lokalsamfunnet varmere og mer interessant. Les om de nominerte og avgi din stemme her. 


NB: Avstemningen er nå avsluttet. 

Tanken er at Slusesliter'n skal være folkets pris. Derfor er det også opp til deg å avgjøre hvem som vinner.

I år kom det inn svært mange forslag til kandidater, og juryen har valgt å nominere alle som har sagt ja til å være med.

Ingen tapere
Det betyr at juryen ser på alle kandidatene som verdige «sluseslitere». Det er ingen tvil om at hver og en av kandidatene gjør en stor jobb for sine foreninger og for sitt nærmiljø. Det skal selvsagt kåres én vinner, men slik juryen ser det blir det ingen tapere her.

Begrunnelsene nedenfor taler for seg. Vi gratulerer de nominerte og gleder oss til avstemningen.

Siste frist for å avgi stemme er søndag 4. juni og vinneren annonseres torsdag 8. juni. 

Slusesliter'n består av en statuett skjenket og støpt av Ulefos Jernværk, et innrammet diplom fra Kanalen og en sjekk på 10 tusen kroner fra Sparebank1 Telemark. 

De nominerte i 2017  er: 
Street Cars Lunde v/Nikolas Røraas
Gunnar Sanden
Solveig og Jonn Bjørn Aasmundsen
Jan Yngvar Røimål
Arnt Johan Opheim
Mary Stavsholt
Torgeir Hegland
Bardur Einarsson


(Se omtale og begrunnelse under bildet)


Mer om de nominerte:

Jan Yngvar Røimål

Jan Yngvar bor på Strengen, rett innenfor Landstad brygge, og har sitt daglige virke på Fargerike i Lunde. Røimål karakteriseres som en person som ikke stikker seg frem, men som jobber jevnt og trutt i det stille for enkeltpersoner og lokalsamfunnet. Han er en dugnadsmann som stiller opp for mange, og det kan nevnes at Lunde Sogelag har fått glede av arbeidsinnsatsen hans. Her stiller Røimål ikke bare opp på de faste dugnadsdagene, men han trår også til ekstra på eget initiativ. Han har egenhendig ryddet hele vannkanten på Strengensida for busk og kratt, samt Kåsatangen som er en mye brukt badeplass for alle. Lenger tilbake i tid var han også i mange år primus motor for Flåbygd Idrettslag (nå nedlagt). Der var fotball hans hovedaktivitet, og utallige timer gikk med til å holde banen i stand. Heldige er også de som har telefonnummeret til Jan Yngvar. Han er velvillig og hjelper eldre med radio og tv med mer. Han kommer så fort det oppstår et problem, selvsagt uten å ta noe for det, står det i begrunnelsen.


Street Cars Lunde v/Nikolas Røraas

Street Cars Lunde var i mange år en av partene som stod for motortreffet Wings and Wheels som dro flere tusen mennesker til kommunen en helg hvert år. I år blir dette treffet erstattet av Street meet som skal foregå i Lunde sentrum i juli. I tillegg arrangerer Street Cars Lunde også Vårmønstring hvert år, sist nå 29.april.

I nominasjonen trekkes også innsatsen rundt Trollbilen frem. Klubben eier og ivaretar en av bilene og benytter anledninger knyttet til Lunde-arrangement for å vise frem bilen. Klubbens leder, Nikolas Røraas (24), samt to andre jevnaldrende gutter, Vetle Rønningen (23) og Stian Nygård (23), har overhalt Troll-bilens motor, samt generelt pusset opp bilen. Per i dag er det den eneste Troll-bilen i verden som starter og går. Nå har klubben også pusset opp en Troll-båt. Båten skal være én av bare tre produserte båter, og den eneste man kjenner til i dag. Håpet er at båten skal få permanent utstilling sammen med Trollbilen i klubbens lokaler. «Steet Cars Lunde gjør en fantastisk dugnadsinnsats for å sette bygda på kartet innenfor motormiljøet. Et miljø som står sterkt i Lunde», heter det i nominasjonen.


Gunnar Sanden 
Gunnar Sandens nominasjon ramses det opp en hel rekke engasjement i lokalsamfunnet på Ulefoss og i Nome. 

Sanden har stor interesse for lokalhistorien og har skrevet flere bøker om både samfunnsutvikling, natur og kultur. Gjennom Holla Historielag har han innehatt flere verv og blant annet arbeidet med «Hollaminner», der han nå er redaktør.

Sanden er også en av initiativtakerne bak Ulefoss turlag, som arrangerer organiserte turer, og gjør stier tilgjengelig for flere gjennom merking og vedlikehold. Samtidig deltar han aktivt i mange andre aktiviteter på frivillig basis.

«Jeg vil påstå at Gunnar Sanden er svært allsidig med grundige kunnskaper om kommunen og aktivitetene her. Han har et mangslungent aktivitetsgrunnlag og er en meget verdig kandidat til hedersbetegnelsen Slusesliter’n», heter det fra forslagsstilleren.Solveig og Jonn Bjørn Aasmundsen 

Ekteparet Aasmundsen er nominert på bakgrunn av sin mangeårige frivillige innsats for tilrettelegging av turgåing og friluftsliv i Lunde og omegn. «De har holdt på i mange år med ukentlige opplegg for fotturer i skog og mark, sommer som vinter. De legger en stor innsats i å få med folk, med ukentlige meldinger på sms og Facebook. Er turledere, og har mye lokalhistorie å fortelle underveis. De er pådrivere og ildsjeler begge to. Kort sagt, gir av seg selv og er engasjerte og engasjerende», står det i nominasjonen. Ti på topp i Lunde er et hjertebarn og hvert år holder de sirlig regnskap med hvor mange registreringer hver topp har fått. I tillegg er det oppigjennom årene lagt ned utallige timer med vedlikehold av stier, merking, kasser og skilter.


Arnt Johan Opheim 

Opheim er nominert for sitt lange engasjement, først og fremst gjennom Viser ved kanalen.

Han har i en årrekke lagt stor innsats i å utvikle visefestivalen for å gi Nome gode musikkopplevelser. Konsertene langs Telemarkskanalen har ført store artister som Ole Paus, Åge Aleksandersen, CC Cowboy og mange flere til Kanalkommunen. I år er De Lillos, Jan Eggum og Eva Weel Skram noen av trekkplastrene når festivalen flytter til Strengen i Flåbygd, hvor Opheim selv er oppvokst og bor.

«Arnt er lett å be, og jeg har nesten ikke sett makan til den dugnadsviljen og innsatsen han legger ned», heter det i nominasjonen.Mary Stavsholt 

Stavsholt nomineres for sitt langvarige engasjement for Lunde Helselag. «Hun er et Ja-menneske som står på uansett, og uten Mary hadde det ikke vært et helselag i Lunde», heter det i nominasjonen. Mary Stavsholt har sittet i helselagets styre siden 1978 og har gjennom årene innehatt de fleste verv, blant annet har hun vært formann i organisasjonen i en årrekke.

Gjennom engasjementet har hun vist omtanke for eldre menneskers psykiske og fysiske helse. Helselaget arrangerer blant annet ukentlige spaserturer i nærområdet i Lunde samt en rekke små og store arrangement gjennom året. I tillegg til å arbeide med de ulike aktivitetene har Mary også lagt ned en stor jobb i å samle dokumentasjon fra helselagets virksomhet helt tilbake til 1920.Torgeir Hegland 

«Et utrettelig engasjement for enkeltmenneske og lokalmiljø», står det i begrunnelsen for Torgeir Heglands nominasjon. Hegland har på frivillig basis drevet barnekoret Unge Røster i snart 33 år.

Gjennom koret har han gitt flere generasjoner med ulefossinger et viktig musikktilbud. Voksenkoret Skala har han dirigert i 15 år. Gjennom en årrekke drev han også søndagsskole på Berget bedehus. Her har også mange ulefossinger gode minner fra juletrefestene som Hegland var med å arrangere. I tillegg nevnes det at Torgeir både gjennom sitt arbeid på Ribo og gjennom sitt 20 år lange politiske engasjement hele tiden har vist et ekstra stort engasjement for enkeltmennesker.Bardur Einarsson

«Bardur er islendingen som i en årrekke har gjort, og fortsatt gjør, mye for et rikt kulturliv i kommunen», står det i nominasjonen til Einarsson. Her vises det særlig til hans hjerte for musikk og da spesielt korpsmusikk. Bardur arrangerte den første fyrverkerikonserten med Marinemusikken på Ulefoss Hovedgaard i 2007. Han skaffet sponsorer og dugnadsfolk selv og konserten var derfor gratis for publikum. De senere årene har han som initiativtaker og leder av foreningen «Hovedgaardskonserter» arrangert sommerkonserter med Kari Bremnes, Rita Eriksen og Jan Eggum. Og i år kommer Pål Flaata. I tillegg kommer andre mindre arrangement og quiz samt et stort engasjement for Ulefoss musikkorps som han stadig stiller opp for. «Bardur legger ned mye tid og arbeid og gjør dette av ren idealisme og kulturinteresse. Han ønsker at kommunen vår skal ha et rikt kulturtilbud til alle og bidrar i stor grad til det», heter det i nominasjonen.For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok