-Ring viltnemnda uansett

-Ring oss uansett! Selv når det ser ut som rådyret kom fra sammenstøtet uten skader, sier Cato Nordh i Nome Viltnemd.

Tor Espen Simonsen

Langs «Nyeveien» (Hollavegen) og Kullhusbakken som begge leder til Berget på Ulefoss, er seks-syv rådyr påkjørt og skadet de siste månedene. Men mørketallene kan være store. 

-Ingen får kjeft
Ifølge Nordh har folk blitt dårligere til å gi beskjed om dyrepåkjørsler de siste årene.

Årsaken til at folk unnlater å melder fra, slik at profesjonelle jeger kan spore opp dyret og eventuelt avlive det, er ukjent. Nordh understreker likevel at det er ufarlig å ringe nemda.

-Ingen får kjeft av oss, og vi vil heller vil ha én melding for mye enn én for lite. Det er til det beste for viltet.

Mye dyr i området
Dersom uhellet skulle være ute og du kjører på et dyr, kan du enten ringe Nome Viltnemnd direkte eller melde ifra til politiet.

Politiet tar da imot beskjeden og formidler videre, eller setter deg over til vakthavende i viltnemda.

I vinter har det altså gått mange rådyrliv i Kullhusbakken og «Nyeveien» opp til Berget. En av årsakene skal være fôring i nærheten av bebyggelsen. Nordh oppfordrer bilistene til å være aktsomme og slå av på farta når de skal til og fra Berget.

-Vi har fått seks-syv meldinger om sammenstøt mellom bil og rådyr på disse to veiene de siste månedene, og har skutt tre dyr som har vært skadet. Men det er trolig flere påkjørsler som vi ikke får melding om. Når folk ser at rådyret springer videre, tror de kanskje at det har gått bra. Men det er ikke alltid tilfellet.

Trafikkskadd vilt kan lide og til slutt dø som følge av betennelser i sår eller indre blødninger. Samtidig besitter det lille hjortedyret et kraftig overlevelsesinstinkt.

-Jeg har sett rådyr som har brukket beinet tvert av, men som løper videre. De har en enorm evne til å komme seg bort selv når de er alvorlig skadet. Derfor er det viktig at vi får melding, sier Nordh.

Ekstraordinær båndtvang i Nome
Samtidig tar vi med at fagrådet for vilt i Nome har vedtatt å innføre ekstraordinær båndtvang i hele Nome grunnet de store snømengdene.

I utgangspunktet er det lov å la hunder løpe fritt i naturen fra slutten av august og frem til 1. april i Nome, noe som fremgår av loven om generell båndtvang.

Men løse hunder kan være svært farlig for småvilt når snøen bli så dyp som den er nå. Derfor har fagrådet for vilt innført ekstraordinær båndtvang.

Mange dør uansett
Cato Nordh forteller at selv hundene sliter med å komme seg frem i snøen nå, mildværet vil gjøre at snøen pakker seg og situasjonen bli farlig særlig for rådyr.

-Da kan hunder løpe oppå snøen, mens rådyra, med sine tynne bein, trår igjennom og pumper seg helt tomme for krefter, sier Nordh og legger til:

-Med så mye snø som vi har nå bruker rådyra svært mye krefter på å forflytte seg, og de har vanskelig for å finne mat. Derfor er de på sitt svakeste om vinteren, og vi må regne med at mange mister livet uansett. Men det er viktig at folk holder hundene sine i bånd for ikke å gjøre situasjonen verre.

Gjelder inntil videre
Forskrifter om ekstraordinær båndtvang er hjemlet i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). Det må være ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet i situasjoner med mye løssnø. Forbudet mot å slippe hunder løs gjelder inntil videre og til senest 1. april. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok