Sportsbaren og Mathuset har mistet bevillingene - Sportsbaren stengt ut året

Reza Sportsbar på Ulefoss har mistet serverings- og skjenkebevilling. Også Ulefoss Mathus mister retten til å servere.


Tor Espen Simonsen

Nome kommune har trukket tilbake skjenkebevillingen til utestedet Reza Sportsbar med virkning fra 18. desember. Vedtaket er påklaget, men dette vil ifølge rådmann Bjørn G. Andersen ikke få betydning i 2018.

Etterforsker flere forhold
Reza Sportsbar har i utgangspunktet en bevilling som går ut 31. desember i år, og kommunen har ikke mottatt søknad om fornyelse.  

For Ulefoss Mathus sier Andersen at det kan være aktuelt å oppheve kravet om inndragelse, i påvente av at klagene fra selskapet er behandlet.

-Bakgrunnen for at skjenkebevillingen til Reza Sportsbar er tilbakekalt går på flere forhold. Blant annet er det avdekket brudd på regelverket i bokføringsloven, skatteloven, skatteforvaltningsloven, folketrygdloven og a-opplysningsloven. På bakgrunn av de forhold som er påpekt og avdekket så langt, må vi som bevillingshaver vurdere dette opp mot alkohollovens krav til vandel, sier rådmann Bjørn G. Andersen.

Det er altså flere forhold som er under etterforskning og politiet har gjennomført ransakinger. Etter det Kanalen erfarer skal også brudd på utlendingsloven være under etterforskning.

I en pressemelding fra politiet går det frem at saken også gjelder mistanke om brudd på utlendingsloven.

-A-krimsenteret i Tønsberg har i løpet av 2018 avholdt to kontroller ved to serveringssteder i Nome kommune i Telemark. På bakgrunn av mistanke om brudd på utlendingsloven og arbeidsmiljøloven, samt brudd på skatte- og avgiftsregelverket, fikk politiet rettens beslutning om ransaking av stedene. Nome kommune har truffet vedtak om tilbakekalling av servering- og skjenkebevilling på stedene, heter det i meldingen. 

Rådmann Andersen legger til at det er klageadgang for både Sportsbaren og Mathuset, og at det i begge tilfeller har kommet inn klager.

Strenge krav til vandel
Kravet til uklanderlig vandel gjelder både for daglig leder og eiere av et selskap med skjenkebevilling.
I alkohollovens paragraf 1-7 heter det blant annet at:

«Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.»

I dagens papirutgave av Kanalen står det gjengitt et intervju med eier av Reza Sportsbar, Reza Matinrad. Intervjuet er gjort mandag denne uke. Artikkelen handler om at Arbeidstilsynet har beordret stenging av Reza Sportsbar . Utestedet har vært stengt siden fredag 14. desember. Til Kanalen sa  Matinrad at han håper å løse problemene med Arbeidstilsynet, og åpne utestedet i julen.

Artikkelen fortsetter under annonsen: 

-Ikke snakk om å omgjøre
Nå ser det imidlertid mørkt ut. Rådmann Bjørn G. Andersen opplyser at det i praksis er uaktuelt å gi tilbake skjenkebevillingen før nyttår.
-Saken om sportsbaren er litt spesiell. Her foreligger det en skjenkebevilling som går ut 31. desember i år, og det er ikke mottatt en ny søknad om forlengelse. I praksis blir det derfor ikke snakk om å omgjøre vedtaket ved klage, sier Andersen.  

-Jobber med løsning 
Innehaver, Reza Matinrad, sier til Kanalen torsdag formiddag at han jobber for å finne en løsning. Han sier også at Arbeidstilsynet nå har gitt grønt lys for at utestedet kan åpnes igjen, etter at all dokumentasjon er sendt inn fra Sportsbaren. Likevel henger altså kommunens inndragning av servering- og skjenkebevillingen over saken.

-Hele denne saken stammer fra Arbeidstilsynet, der vi har fått tilbake godkjenningen. Men vi har altså problemer med kommunen nå. Det jobber jeg på spreng for å finne en løsning på. Vi har sendt inn en klage til kommunen med 14 vedlegg som dokumenter at alt er i orden, sier Matinrad.

-Jeg har sikkert gjort noen små feil, men ingen er alvorlige. Vi har hatt mange kontroller som viser at alt er bra, og vi har nå ryddet opp med Arbeidstilsynet. Så jeg gir ikke opp, men jobber videre med saken, sier Matinrad.

Stans er opphevet 
Tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Sør-Norge, Bjørn Tore Hansen, bekrefter at begjæringen om stans er trukket tilbake etter at Reza Sportsbar har sendt inn dokumentasjon. Hansen understreker at han kun uttaler seg om Arbeidstilsynets anliggende i denne saken. Han sier også at selve dokumentasjonen som er levert inn ikke er gjennomgått. Det vil ikke skje før i januar.
-Vi kan ikke vurdere om det han har levert er innenfor loven eller ei på nåværende tidspunkt, men det foreligger ingen krav om stans fra Arbeidstilsynets side nå, sier Hansen.

 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok