Overskudd i 2018 - men overforbruk for skole

Nome kommune leverer et relativt solid regnskap for tredje året på rad. Overskuddet i 2018 endte til slutt på 5,1 millioner kroner. Men budsjettrammene for oppvekstsektoren ser ut til å være urealistiske.


Regnskapssjef Roar Lindstrøm

Tor Espen Simonsen
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kommunen har nå nærmere 10 millioner kroner i oppsparte reserver.

Det er tre hovedforklaringer på overskuddet i fjor:

1) Inntektene fra skatt og rammetilskudd fra staten ble 3,1 millioner kroner høyere enn ventet. Skatteinngangen både lokalt i Nome, og gjennomsnittlig landsvekst, ble betydelig høyere enn prognosene tilsa.

2) Inntekter fra såkalt konsesjonskraft ble om lag 1,1 millioner høyere enn budsjettert.

3) Utgiftene til pensjon og til renter og avdrag ble mer moderat enn ventet. Her har kommunen spart henholdsvis 1,1 og 1,5 millioner kroner.

Bemerkelsesverdig
Samtidig har det vært enkelte budsjettoverskridelser i etatene, som spiser av ekstrainntektene. Men drifta ligger likevel bemerkelsesverdig nært opp til budsjett. Når alt summeres er overskridelsen bare på én million kroner, noe som tilsvarer 0,2 prosent.

-De fleste rammeområdene har brukt mindre enn budsjettert. Unntaket er oppvekstsektoren med et merforbruk (underskudd, journ) på om lag 4,8 millioner kroner, og NAV-området med merforbruk på om lag 1,1 millioner kroner, opplyser regnskapssjef Roar Lindstrøm.

Stor kontrast fra 2015
De økonomiske resultatene i 2018, 2017 og 2016 står i dyp kontrast til situasjonen i 2015, da det samlede driftsunderskuddet kom opp i over 10 millioner kroner etter flere vanskelige år. Samme år ble Nome plassert på ROBEK-listen, statens register over kommuner i økonomiske problemer. Situasjonen i dag er at Nome har reserver å tære på.

Budsjettdisiplinen i 2018 gjorde det mulig å spare 4,7 millioner kroner på disposisjonsfondet. I tillegg kommer altså overskuddet på 5,1 millioner. Det betyr at de økonomiske reservene summerer seg til 9,8 millioner. Kontrasten er med andre ord stor fra et underskudd på 10 millioner i 2015, til et ubrukt disposisjonsfond på 10 millioner i 2019.

Helse-disiplin
Det er verdt å merke seg helsesektoren i Nome: Med et samlet budsjett på 183 millioner kroner i 2018, har etaten som leverer omsorgstjenester brukt 182,7 millioner kroner. Helse og omsorg avsluttet året med et overskudd på 300 tusen kroner. For 10 år siden var gjennomgangstonen en annen, og etaten slet med urealistiske budsjetter og store overskridelser. Denne situasjonen er sakte, men sikkert snudd, og nå leveres det altså nærmest på «øra». På den andre siden ser vi at skole- og barnehagesektoren ikke har klart å gjennomføre de kuttene som politikerne har vedtatt. Budsjettsprekken på nærmere fem millioner kroner gjør stort utslag.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok