Rettigheter på Fen er solgt for «symbolsk sum» – hva betyr det egentlig?

Telemark fylkeskommune har signert en avtale med selskapet Norsk Mineral AS, som innebærer salg av undersøkelsesrettighetene i deler av Fensfeltet.


Tor Espen Simonsen

Avtalen ble formelt signert på en pressekonferanse torsdag formiddag. Det er ikke kjent hvor mye rettighetene er solgt for, men fylkesordfører Sven Tore Løkslid (AP) omtaler det som en «symbolsk sum».

HENG DEG PÅ: Få gratis nyhetsbrev fra Kanalen

Her undertegnes avtalen: Fylkesordfører Sven Tore Løkslid signerer avtalen med Norsk Mineral AS.

- Stort skritt mot lokale arbeidsplasser
- Penger har ikke vært sentralt. Det viktige har vært å sikre lokal verdiskaping og lokale arbeidsplasser. Det at vi har fått på plass en så tung og seriøs aktør (som Norsk Mineral AS, journ), er en pekepinn på at Fen er interessant, sa Løkslid på pressekonferansen torsdag.

- Dette er et stort skritt mot lokale arbeidsplasser og verdiskaping, la Løkslid til.

Flere rettighetshavere i området
Tidligere i vinter la NGU og regiongeolog Sven Dahlgren frem de første resultatene fra to dypboringer på Fen. Undersøkelser ned til 1000 meter viser at forekomsten av de ettertraktede REE-mineralene kan være betydelige.

Regiongeolog Sven Dahlgren med boreprøver fra Fensfeltet

 Ree-mineraler på Fen
nn «Ree-beltet» i Fensfeltet utgjør cirka 1,5 kvadratkilometer og strekker seg fra foten av Fenslia via Borgen og Søve til Norsjø. «Ree-beltet» består av bergarten rauhaugitt

nn Flere Ree-mineraler er vurdert som kritiske for europeisk industri. De vurderes som helt nødvendige i moderne elektronikk og for produksjonen av «grønn energi».

nn Kina dominerer dagens Ree-marked og har tilnærmet monopol. Ingen gruver i Vesten er i drift i dag, mens én stengt gruve i USA eies av kineserne.

nn
 Drivverdige forekomster av Ree-mineraler vil kun utgjøre mellom fire og 10 prosent av malmen som tas ut av fjellet. Dette krever store deponi. Men deponimassene kan ha annenhåndsverdi. Dette gjelder både kalkstein og thorium.

nn Det er mindre thorium og uran i «Ree-beltet» enn eksempelvis i Gruveåsen.

nn Ny gruvedrift kan potensielt skape flere hundre lokale arbeidsplasser i tillegg til økt industriaktivitet på Herøya.LES OGSÅ: Dette vet vi om Fensfeltet

Krav til aktivitet
I 2017 overtok Telemark Fylkeskommune statens rettigheter i store deler av Fensfeltet. Fra før har også selskapet Ree Minerals AS og Cappelen-systemet rettigheter på Fen. Ree Minerals fikk på bakgrunn av boreprogrammer i 2012 og 2014, utvinningstillatelse fra Staten i 2015.

I den hemmeligstemplede avtalen mellom Norsk Mineral og fylkeskommunen er det en klausul om tilbakefall av rettighetene. Denne trår i kraft dersom visse krav til aktivitet og rapportering ikke overholdes. Ifølge fylkesordfører Evy-Anni Evensen innebærer aktivitetskravet at fylkeskommunen årlig holdes orientert om Norsk Minerals fremdrift. I tillegg stiller Mineralloven egne krav til undersøkelsesrettighetene som nå er solgt.

Knut Morten Johansen (FrP) var sentral da regjeringen bevilget åtte millioner kroner til to dypboringer på Fen. Ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret, i bakgrunnen.

Skrivebordsarbeid - før ny boring
Forretningsutvikler i Norsk Mineral, Finn Tore Sylte, sier til Kanalen at første skritt på veien er å studere tilgjengelig informasjon om Fensfeltet.

- Den som går inn på et prosjekt som dette må like pengeutlegg, og vi er klar over at det kommer til å ta lang tid, og kreve mye penger, før dette kan bli et industriprosjekt som gir arbeidsplasser. Vi får nå tilgang til en del materiale som ikke ha vært kjent, og skal se nærmere på det som er gjort tidligere. Det innebærer en del skrivebordsarbeid, før vi forstår mer om forekomsten, markedet og oppredning, sier Sylte.

PS: Oppredning eller «mineralprosessering» er et faguttrykk for prosessene som skiller ut Ree-mineralene fra gråberget til videre industriell behandling. 

LES OGSÅ: Rettighetene i Fensfeltet er solgt 

To geologer i teamet
Norsk Mineral har ansatt Rune Vigdal som prosjektleder for arbeidet med Fensfeltet. Han er en kjent skikkelse for alle som har fulgt saken de siste årene. Fra 2009 til 2015 var han daglig leder i Ree Minerals AS – selskapet som altså har utvinningstillatelse et annet sted på Fen.

- Jeg skal lede et team med to geologer med doktorgradskompetanse, som skal kartlegge området og legge frem et forslag til et nytt boreprosjekt, sier Vigdal. 

På spørsmål fra Kanalen svarer Finn Tore Sylte at Norsk Mineral AS jobber ut fra at det foreligger kjent og tilgjengelig teknologi, som gjør uttak av Ree-mineraler fra Fen mulig.

- Men det kan hende at teknikkene må utvikles videre og tilpasses lokale forhold, sier Sylte.

Kjøperen: Norsk Mineral AS representert ved Finn Tore Sylte og prosjektleder Rune Vigdal (t.h.)- Alle må snakke sammen
Kjøperen svarer imidlertid unnvikende om konkurransesituasjonen på Fensfeltet. Som kjent ligger Ree Minerals AS om lag fem år foran i løypa, etter flere boreprogrammer og godkjent utvinningstillatelse.

- Ree Minerals har allerede utvinningstillatelse. Ser dere for dere at det er mulig å drive to gruver på Fen, eller er det «førstemann til mølla» som gjelder her, Sylte?

- Alle interessenter på Fen må snakke sammen. Det er tunge prosesser vi skal inn i, og da må vi også snakke med Ree Minerals.  

LES OM: Dypboringene på Fen - 2000 meter ned 

Hva er solgt og hvor? 
Strengt tatt har fylkeskommunen ikke solgt annet enn retten til å undersøkelse forekomster av mineraler i Fensfeltet. En undersøkelsesrett gis av Direktoratet for mineralforvaltning og er regulert av Mineralloven.

Fylkeskommunen overtok Statens rettigheter i 2017, i et område som omfatter store deler av Fen, med unntak av de områdene hvor Cappelen og Ree Minerals har interesser. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid sier til Kanalen at Norsk Mineral AS i utgangspunktet kun er interessert i en blokk på rundt to ganger to kilometer.
 
- Saken ligger hos Direktoratet for mineralforvaltning. De avgjør om vi har anledning til å selge en del av vårt område, eller om avtalene vil omfatte hele området, sier Løkslid.

På kartet under kan du se hvem som har tilegnet seg ulike rettigheter i Fensfeltet.


Fensfeltet: Den røde firkanten viser området hvor Norsk Mineral AS har kjøpt Fylkeskommunens «leterettigheter». Det grønne området viser hvor Brennebu AS (Cappelen) har utvinningstillatelse, mens det blå området viser Ree Minerals område med utvinningstillatelse.


Nytt boreprogram
Som Kanalen tidligere har omtalt, vil en industriell gruvedrift trolig kreve omfattende prøveboring. Hensikten vil være å avklare forekomstens størrelse og kartlegge hvor en gruve kan etableres. Regiongeolog Sven Dahlgren har tidligere antydet at et kommersielt gruveselskap må gjennomføre rundt 100 nye prøveboringer før drift kan bli aktuelt.

Norsk Mineral og Finn Tore Sylte oppgir at det ble boret 40 tusen meter i Brønnøysund før kalkgruven der ble åpnet i 1997. I det Ree-aktuelle området av Fen er det så langt boret et sted mellom 4500 og 5000 meter. De to dypboringene til 1000 meter i 2018 kostet åtte millioner. Hvis man legger samme premisser til grunn, vil det koste rundt 1,4 milliarder kroner å gjennomføre like omfattende prøveboringer på Fen.

Norsk Mineral vil ikke kommentere hvor mye selskapet ser for seg å investere i prøveboringer, men varsler altså at et nytt boreprogram skal lanseres.

LES OGSÅ: Dette vet vi om Fensfeltet

Dette er kjøperen: Norsk Mineral AS
Det Molde-baserte selskapet Norsk Mineral AS er kontrollert av familien Steinsvik som eier 66 prosent av aksjene gjennom holdingselskapet Hustadlitt AS. Morud Minerals AS eier de resterende 33,65 prosentene. Hustadlitt AS hadde i 2017 en egenkapital på nærmere én milliard kroner (945 millioner).

Norsk Minerals bokførte egenkapital var på 100 millioner kroner, med en omsetning på 19 millioner kroner. Selskapet har imidlertid store datterselskaper under seg. Blant disse er Hustadkalk AS, Brønnøy Kalk AS og Velfjorden Eiendomsselskap AS som samlet omsatte for rundt 300 millioner kroner i 2017.

Hustadkalk driver kalkgruve i Fræna, og leverer råstoff til Hustadmarmor. Hustadkalk eier igjen Brønnø Kalk AS med kalkgruve i Brønnøysund.

– Vi tar ut et par millioner tonn årlig i Brønnøy Kalk. Det er ei foregangsgruve. Den brukes av direktoratet som stjerneeksempel på hvordan ei gruve skal drives. Den er topp moderne, sa konsernsjef Kyrre Olaf Johansen til Romsdals Budstikke i 2015.

Norsk Mineral eier dessuten en betydelig andel av The Quartz Corp AS som driver gruve i Tysfjord i Nordland, hvor det hentes ut kvarts. Dette er en ressurs som går til solcelleindustrien, og som dermed har likheter med bruksområdet for flere av REE-mineralene som finnes på Fen.

Gruvedrift og mineraler er bare én del av Stensvik-familiens aktiviteter, som også innbefatter eiendom, finans, fornybar energi og industri.

HENG DEG PÅ: Få gratis nyhetsbrev fra Kanalen

På norske hender
I tillegg til målet om lokale arbeidsplasser, sier Sven Tore Løkslid at miljøvennlig drift og norsk eierskap har vært utslagsgivende for at avtalen er inngått. Men han vedgår at det ikke finnes garantier mot utenlandske interesser.

- Vi har ingen garantier mot at kinesere kan komme inn og kjøpe selskapet vi har gjort avtale med, sa Løkslid på torsdagens pressekonferanse. Sylte i Norsk Mineral minnet samtidig om at ressursene på Fen er stedbundne, uansett hvem som eier rettighetene.

- Ingen kan flytte Fensfeltet, sa Sylte.  


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok