Slik bruker politikerne overskuddet på 5,1 millioner

Politikerne i formannskapet har bestemt hvordan overskuddet i 2018 skulle fordeles. Det gav god uttelling for ny mobilmast i Helgen samt forslaget om å bygge bane for sandvolleyball på Sirkustomta i Lunde.


Tor Espen Simonsen

HENG DEG PÅ: Få gratis nyhetsbrev fra Kanalen

Fjoråret ble et godt år for Nome kommune, som leverte et overskudd på 5,1 millioner kroner. Alle tidligere underskudd er nå «tilbakebetalt» og politikerne har i realiteten penger til overs som kan fordels på gode formål.

Det passet nok ekstra godt når vi nå bare er måneder fra et nytt kommunevalg.

LES MER: Les alt om siste nytt fra Fensfeltet 

PS: Det er sant at Nomes økonomi var bra i 2018. Og det er overskuddet fra 2018 denne saken handler om. Samtidig er det ventet at 2019 blir dårligere, og budsjettet for i år inneholdt mange innstramminger.  

Varsler trange kår
Samtidig er det uttalt at 2019 blir vanskeligere, og det er behov for varige kutt i drifta for å møte trangere tider.

Rådmannen advarte også i formannskapet mot å bruke for mye av overskuddet.

- Vi får store økonomiske utfordringer fremover. I neste møte kommer det en rapport som vil vise at vi har utfordringer allerede på dette tidspunktet av året. I utgangspunktet burde kommunestyret sette av alt til fond, og heller ta stilling til enkeltsaker når man ser an utviklingen gjennom året, sa økonomisjef Roar Lindstrøm.PS: Les kommentarene fra en lykkelig vel-leder i slutten av denne artikkelen.

Ville spare 4,0 mill
Selv med denne advarselen hadde rådmannen likevel foreslått å bruke noe, og «bare» spare fire millioner kroner av overskuddet på 5,1. Videre anbefalte han å komme både Skade, USF og Helgen Vel i møte. Disse tre hadde levert søknader om økonomisk bidrag til egne prosjekter i forbindelse med budsjettbehandlingen før jul. Da måtte politikerne si et foreløpig nei, med henvisning til behandlingen av regnskapet. Og det skjedde altså i formannskapet nylig.

I rådmannens forslag var Skade og USF tilgodesett med 125 tusen kroner hver, av en totalsøknad på 750 tusen kroner. (du kan lese mer om hvilke prosjekter idrettslagene har søkt penger til i Kanalen papiravis (gå til eAvis her).

PS: Overskudd er «engangspenger» som bare kan brukes på engangstiltak. Det betyr at overskuddet eksempelvis ikke kan brukes på skattelette eller til flere stillinger i skole eller helse.

Økte summene
Politikerne i formannskapet hadde flere forslag til endringer av hvordan overskuddet skulle fordeles.

AP gikk inn for å øke søtten til både USF og Skade til 250 tusen kroner. AP ønsker dertil å øke kulturmidlene med 223 tusen kroner. Bakgrunnen er at 200 tusen kroner som i dag går til Telemarksveka (Kanalrennet) tas fra det lokale næringsfondet. For å slippe dette, økes heller potten med kulturmidler. Og som man ser blir det litt ekstra til overs, altså 23 tusen kroner, på den generelle frivilligheten i Nome.

Asfalt, bane og mast
De to siste forslagene gikk ut på å sette av 500 tusen til en ny sandvolleyballbane på Sirkustomta, samt til asfalt foran Lundevang.

Alle forsalgene ble enstemmig vedtatt, og det hersket tverrpolitiske enighet hos både FrP, Høyre, AP og SP. Den politiske enigheten kostet til slutt én million kroner mer enn det rådmannen hadde anbefalt. Dermed blir 3,0 millioner satt på bok.

PS: Kanalen gjør oppmerksom på at kommunestyret gjør endelig vedtak om bruken av overskudd-millionene

- Kjempeviktig
Forsalget om å gi 275 tusen kroner til ny mobilmast i Helgen, ble også stående, noe som gleder velforening i bygda.
 - Dette er kjempeviktig for oss. Vi er helt avhengig av å ha kommunen i ryggen når vi skal jobbe opp mot Telenor og eksterne finansieringskilder, sier leder i Helgen Vel, Linn Obrestad. Prosjektet med ny mobilmast koster rundt to millioner kroner. Det er ventet at Telenor vil ta halve regningen. I tillegg har velforeningen allerede 150 tusen som er bidrag fra lokalbefolkningen, næringslivet og det lokale næringsfondet.

HENG DEG PÅ: Få gratis nyhetsbrev fra Kanalen

- Dette er en prosess vi har holdt på med en stund, og det betyr mye at politikerne setter av disse pengene, legger hun til. Velforeningen har to ganger tidligere søkt Sparebankstiftelsen Holla og Lunde om 500 tusen til prosjektet, men fått avslag.

Nå håper Obrestad at kommunens velvilje vil smitte over på stiftelsen.

- Vi jobber med en ny søknad, og vurderer også om det er mulig å søke penger fra andre stiftelser. Da kan vi regne prosjektet som fullfinansiert, sier hun.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok