Har du lagt merke til denne båten?

Mange har observert denne båten på Norsjø de siste dagene. Der kjører den på kryss og tvers for å oppdatere rundt 70 år gammel sjøkunnskap. 


Tor Espen Simonsen

HENG DEG PÅ: Få gratis nyhetsbrev fra Kanalen

Båten som her ligger fortøyd ved Ulefoss Gjestebrygge, tilhører Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), og er et 17 meter langt forskningsfartøy med navn FF Seisma. Nærmere bestemt dreier det seg om et fartøy som bedriver maringeologisk kartlegging av havbunnen i fjorder, kystfarvann og innlandssjøer.

LES OGSÅ: Savnet kvinne funnet omkommet 

I løpet av denne uka skal Seisma lage et nytt og moderne kart over bunnen av Norsjø ved hjelp av avansert ekkolodd.

Kartlegger skredfare 
Prosjektet er et samarbeid mellom regiongeologen i Vestfold/Telemark og NGU.

Det moderne kartet skal blant annet si noe om faren for underjordiske leirskred.

Gjeldende kart over Norsjø ble håndloddet for 70 år siden og omtales som utdatert.

HENG DEG PÅ: Få gratis nyhetsbrev fra Kanalen

Analysene av sjøbunnen vil være nøyaktige ned til centimeteren, og vil trolig også avdekke menneskeskapte etterlatenskaper som søppel og båtvrak. Det er ventet at regiongeologen kommer med mer informasjon når arbeidet er ferdigstilt. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok