Ny Lannavei kan bli stoppet av departementet

Det nye veiprosjektet Kaste-Stoadalen kan bli stoppet som følge av et nytt rundskriv fra samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP).

Veisjef i Telemark, Tore Kaurin


Tor Espen Simonsen

HENG DEG PÅ: Få gratis nyhetsbrev fra Kanalen

- No strammar vi inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar langs nybygde vegar, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Veiprosjektet Kaste-Stoadalen, på Fylkesvei 359 mellom Ulefoss og Lunde, skal delvis finansieres ved hjelp av to bomstasjoner. Det er bestemt at én av bommene plasseres på Lannavegen – altså den gamle veien. Dette er en av «sidevegene» Dale sikter til i pressemeldingen:

- Desse vegane brukast først og fremst av folk som køyrer til og frå barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordningar, sier Dale og legger til:
- Slik sørger vi for ei mindre bompengebelastning for folk flest.

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret- Stor brems
Veisjef i Telemark, Tore Kaurin, bekrefter overfor Kanalen at uttalelsene fra Dale får betydning for Kaste-Stoadalen.

I sin ytterste konsekvens kan rundskrivet velte hele veiplanen.

- I alle vegprosjekt i framtida, og som er under planlegging no, får ikkje Statens vegvesen eller Nye Veier moglegheit til å bruke bom på sidevegane langs den nye vegen, heter det fra departementet.

Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) kaller det som nå skjer en «stor brems».

- Dette er en ny og stor brems i saken. Jeg er bekymret for at vi må gå nye runder med Kaste-Stoadalen, sier Lundefaret til Kanalen. Hun opplyser at det blir møte med fylkeskommunen om teamet i neste uke.

«Særlige hensyn»
Kritiske røster, blant andre Heisholt vel, har hevdet at bommen på Lannavegen ikke er lønnsom, og at beregningsgrunnlaget er feil. Kritikken er avvist av Statens Vegvesen, som mener bom nummer to er helt nødvendig for å finansiere den nye veien. Direktoratet har også gått god for beregningene.

- Med denne logikken lar ikke Kaste-Stoadalen seg gjennomføre uten bom på sidevei. Da velter vel uttalelsene fra Dale hele prosjektet, Tore Kaurin?

- Det er for tidlig å si. I skrivet som kom ut står det blant annet at bom på sidevei er mulig dersom særlige hensyn tilsier dette.

- Men dersom det ikke er mulig å sette opp en bom på den gamle veien, faller vel prosjektet?

- Det er riktig at vi har vært avhengig av den bommen for å få finansiert dette. I så fall må vi gå noen runder og se på finansieringen på nytt. Det går ikke an å kutte mer i prosjektet, og da snakker vi antagelig om å se på bomtakstene.

HENG DEG PÅ: Få gratis nyhetsbrev fra Kanalen

Kaurin understreker at bom-modellen som ligger til grunn for Kaste-Stoadalen i dag, baserer seg på de retningslinjene som lå i regjeringserklæringen, og som var gjeldende frem til rundskrivet ble sendt ut på onsdag.

- Samferdselsdepartementet vil òg gå gjennom alle prosjekt som i dag har slike bommar for å sjå om dei kan fjernast. Dersom særlege høve tilseier bruk av slike bommar, må departementet få vite det på eit tidleg tidspunkt. Departementet vil avgjere dette i kvar enkelt sak, står det i rundskrivet.

- Nå får vi sette en fot i bakken og ta en tenkepause, sier veisjefen i Telemark, Tore Kaurin. Han varsler samtidig at Statens Vegvesen vil be om møter med Nome kommune og Telemark fylkeskommune. Det er også nødvendig å avklare detaljer med vegdirektoratet.  

Kaste-Stoadalen var i realiteten ferdigbehandlet i Telemark. Den videre saksgangen tilsa at Vegvesenet om kort tid skulle sende over sitt faglige grunnlag til departementet, før saken skulle få sin avklaring i Stortinget (alle bom-saker vedtas av Stortinget).

Nå blir fremdriften uansett forsinket. Det vil tidligst skje noe i etterkant av sommerferien. Dersom bommen på sideveien blir avvist, vil Kaste-Stoadalen nok en gang gå til lokal behandling i Nome kommunestyre. Et sannsynlig utfall kan være at lokalpolitikerne må ta stilling til høyere takster på den éne bommen, som da må stå på ny vei. I det tilfellet blir den gamle veien (Lannavegen) stengt for gjennomkjøring.

Ikke første gang
Kaste-Stoadalen har krasjlandet flere ganger tidligere også.

Sist var i desember 2017, etter at både Nome og Telemark hadde vedtatt veibyggingen. Den gang ble det oppdaget en alvorlig «regnefeil» på 200 millioner. Tilbake i Jan Thorsens ordførertid ble saken også stoppet i kommunestyret, med knappest mulig margin.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok