Vil bruke Sluserock-pengene på ungdomsleder

SPs Eli Landsdal mener det er på tide å prioritere tydeligere i arbeidet med barn og unges oppvekstvilkår i Nome.

Eli Landsdal (SP)


Tor Espen Simonsen

PS: I dagens papirutgave av Kanalen er Eli Landsdal gjengitt som Eli Betten. Nå heter hun altså Landsdal. Kanalen beklager feilen. 

Nome SP går inn for å legge ned Sluserock og heller bruke pengene på en full stilling som ungdomsleder i kommunen.

- Det er ett av flere svar på Ungdata-undersøkelsen som viser flere negative trender i ungdomsmiljøet i Nome, sier Eli Landsdal, 7. kandidat for Nome SP.

- Selv om ikke alt er svart i undersøkelsen, må jeg si det er provoserende når resultatene avfeies med at dette ikke er reelt, at man ikke kjenner seg igjen også videre. Det er å snakke seg bort. Ungdata er tross alt laget av profesjonelle og er et verktøy for oss når vi skal målrette tiltak.

Utspillet fra Landsdal kommer ikke tilfeldig. I kveld arrangerer nemlig partiet et åpent møte i kantina på yrkesskolen i Lunde, der Ungdata og Nome-ungdommens levekår settes på dagsorden. Men det er første gang et parti i Nome så konkret går ut og sier at Sluserock bør avvikles for å prioritere andre tiltak rettet mot de unge.

Overfører midler
- Ungdomslederstillingen har opplevd stadige kutt, men vi mener det må gis anledning til å fokusere 100 prosent på denne jobben. Da det var en sånn stilling tidligere hadde vi blant annet et velfungerende ungdomsråd, og en person med tid til å følge opp og lytte til ungdommen. Kutt på dette området har vist seg å være ris til egen bak. Vi må ha en voksenperson som kan sørge for at ungdommen har et eget talerør til politikerne, gjennom ungdomsrådet.

Ifølge Eli Landsdal koster Sluserock Nome kommune opp mot 500 tusen kroner i året, når man regner inn alt, også den tiden deler av administrasjonen bruker på festivalen.

- Mange unge sliter psykisk og ser mørkt på livet og det er alarmerende. Vi håper derfor at kveldens møte kan bli starten på en debatt om hva mer vi må gjøre for ungdommen, sier SP-kandidaten som likevel tror at en full stilling som ungdomsleder vil bidra til at trender og utfordringer blant unge lettere kan fanges opp i fremtiden – og at man slipper å vente på en nedslående Ungdata-rapport før noe gjøres.

150 tusen i minus Assisterende rådmann Eva Rismo opplyser at det jobbes med oppdaterte tall for Sluserock. Men festivalen fikk i år et kommunalt tilskudd på 150 tusen og gjorde opp med et underskudd på rundt 150 tusen. Det vil altså si 300 tusen kroner. I tillegg er ungdomslederstillingen i år utvidet med 10 prosent (fra 50% til 60%) for å jobbe konkret med Sluserock.

- Sluserock er jo veldig populært og det er en stor og kvalitetssterk festival som ungdom i Nome kan være stolt av. Betyr ikke det også en hel del, Landsdal?

- Joda, det er veldig gøy med Sluserock. Men det er mye penger å betale for én dag og noen få timer med musikk. I starten tror jeg kanskje Sluserock også var et tilbud for ungdom, men nå er det stort sett barn under 10 år og deres foreldre som deltar. Det er for de litt eldre vi trenger å lage tiltak nå.

Eva Rismo opplyser at den største publikumsgruppa nok fortsatt er i alderen 10-14 år, siden rundt halvparten av de besøkende kommer fra Sommarlandcup i Bø. Rismo sier likevel at Sluserock nå fremstår mer som et familiearrangement enn et rent ungdomsarrangement.

- U-klubb er ikke svaret
- Hva er alternativet da, når en ungdomsleder i full stilling er på plass? Flere timer med ungdomsklubb per uke, Landsdal?

- Det er ikke nødvendigvis svaret. Litt av hensikten med vårt møte i kveld er at foreldre og de som jobber med ungdom, lærere og andre, kan være med å komme med innspill. Det er ikke sikkert at noe så «formelt» som ungdomsklubb er svaret for de unge som faller utenfor, sier Landsdal.

- Fullstendig uenig
Utspillet er likefullt kontroversielt i lokalpolitikken.

FrPs Gry Anette Rekanes Amundsen er helt uenig med Nome SP.
- Det går fint an å gjøre begge deler, både øke ungdomslederen til 100 prosent og videreføre Sluserock. Med respekt å melde er dette snakk om småpenger, og jeg mener forslaget fra SP er smålig, sier Amundsen.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok