Mottaket på Dagsrud må stenge 31. desember: 40 barn kastes ut til jul

Det går mot at 152 beboere blir kastet ut av Nome statlige mottak ved nyttår, som følge av en «teknikalitet». Det innebærer også at 40 skolebarn blir tvangsflyttet til et nytt fylke.


Tor Espen Simonsen

4. juli i år tildelte UDI rammeavtaler for 14 basismottak, fordelt på fem regioner. Nome statlige mottak var ett av fire i vår region som ble forhåndsgodkjent. Det innebærer at asylmottaket på Dagsrud kan delta i konkurransen om å fortsette sin virksomhet og tilby plasser fra 1. januar 2020.

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis 

PS: Kanalen har i dag skrevet at det bor rundt 180 personer på Nome statlige mottak. Det oppdaterte tallet skal nå være 152, melder NRK. 

- Rammeavtalen gir aktørene mulighet til å delta i UDIs fremtidige mini-konkurranser om etablering av mottak og mottaksplasser. Med andre ord må en leverandør først vinne en mini-konkurranse før det kan etableres et mottak, heter det i en pressemelding fra 4. juli.

En slik avtale er ennå ikke inngått, og nå er prosessen utsatt på ubestemt tid. Dermed går det mot at mottaket på Dagsrud på stenges.Sterkt forsinket
Utlysningen av den endelige anbudsrunden for drift av mottaket, var ventet i oktober i år.
På grunn av reglene for offentlig anskaffelse, har ikke mottaket lov til å drive videre i påvente av anbudsrundens konklusjon. I siste instans kan bygningene på Dagsrud bli tømt, nærmest over natten, og beboerne sendt til andre mottak. Da står man overfor en svært dramatisk flytting av 40 skolebarn, som må bryte opp fra sitt miljø.

- Etter 31. desember har vi ikke lenger en avtale med mottaket i Nome, og det vil føre til at det blir avviklet. Vi skjønner at dette kan være vanskelig for mange av beboerne, som dessverre må flytte til andre mottak, men det kommer få asylsøkere til Norge nå, og det gjør at vi må avvikle mottak over hele landet, sier regiondirektør Tormod Stavenes i UDI.

Får ikke forlengelse

Dersom mottaket vinner frem i en ny anbudsrund, kan nye beboere flytte inn på Dagsrud. Men ingen vet detaljene rundt når det i så fall vil skje.

- Vi jobber med en fremdriftsplan der vi ser på hvor mange mottaksplasser vi trenger totalt i Norge. I løpet av høsten vil vi kunne si når anbudskonkurransen blir utlyst, sier Stavenes.

- Vi hadde håpet på å få en avtale om midlertidig forlengelse, men det lar seg ikke gjøre på grunn av reglene om offentlig anskaffelse, sier Anne Stokken, leder ved Nome statlige mottak.

- Dermed kan vi få beskjed om stans 31. desember i år, og frem til ny mottaksstruktur er klar, legger hun til.
Stokken mener Nome statlige mottak ligger godt an i konkurransen om ny kontrakt, og har god tro på at en avtale om videre drift blir landet med UDI. Utfordringen er den store usikkerheten rundt forsinkelsen og overgangen fra ny til gammel ordning.

LES OGSÅ: Ny brannstasjon åpnet på Ulefoss 

Færre kommer til Norge

Det er usikkerhet knyttet til antallet asylankomster til Norge de neste årene som ligger bak UDIs sterkt forsinkede anbudsrunde. Den stadige nedgangen i ankomster, vil gi behov for færre mottaksplasser, og ordningen med rammeavtaler er opprettet for å øke UDIs fleksibilitet. Det er tatt høyde for at mottak som Nome kan bli stående tomme, selv med rammeavtale.

I dag er mottaket på Dagsrud det siste gjenværende i Telemark. Det innebærer også at beboerne må flyttes ut av fylket dersom stansen innføres ved årsskiftet.

Stor betydning for Nome

Nome statlige mottak har i dag 10 arbeidsplasser og bidrar med betydelige leieinntekter til kommunen som er huseier på Dagsrud. Om lag 17 millioner kroner kommer inn til kommunen i form av driftstilskudd. Syv millioner av disse er vertskommunetilskudd og leieinntekter på Dagsrud.

LES MER: Storbrannen på Dagsrud - før, under og etter (bildeserie) 

- En dårlig måte å behandle beboerne på
- Jeg er bekymra for framtida til Nome mottak. Hadde det vært sånn at verden ikke lenger har flyktninger, hadde det vært gledelig, men det er som kjent langt fra realitetene, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

-Nome mottak har drevet seriøst i 25 år, og jeg håper virkelig ikke det nå stenges på grunn av at andre aktører kan levere billigere, men garantert dårligere tjenester. Jeg tenker også på at beboerne, de fleste med en vanskelig fortid, nå går i mot ei usikker tid. De må høyst sannsynlig flytte ut, og forhåpentligvis flytte tilbake i løpet av våren. Dette er ikke en måte vi ønsker at beboere i Nome skal behandles. Dette skaper også stor usikkerhet blant våre dyktige ansatte ved mottaket. Jeg håper UDI fortsatt vil vektlegge den menneskelige siden, samt kvalitet i den anbudsprosessen som vi venter på at blir igangsatt, legger Lundefaret til.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok