UDI snur – nytt håp for Nome statlige mottak

I dag er ledelsen ved Nome statlige mottak for asylsøkere orientert om at et nytt anbud blir utlyst denne høsten. Nye driftsavtaler vil gjelde fra 1. januar. – En seier, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.


Tor Espen Simonsen

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis 

Ordføreren mener UDI har svart på uttalelsen fra Nome formannskap og lyttet til det folkelige engasjementet.

Den nye informasjonen fra UDI går ut på at den sterkt forsinkede anbudsrunden, fremskyndes til siste kvartal 2019. Det vil i realiteten si innen relativt kort tid.

Se bildekarusell fra fakkeltoget her

For tre uker siden slo det ned som en bombe da Kanalen skrev at UDI ville tømme mottaket i Nome, med 40 barn, rett før jul

Tømmes ikke før jul
Nye avtaler om drift av mottak vil bli inngått med virkning fra 1. januar. Det sies videre at det skal tas hensyn til beboerne på dagens mottak når nye avtaler inngås. Det betyr at mottaket på Dagsrud ikke blir tømt før jul, dersom Nome vinner frem i anbudet.

- UDI har lyttet til oss og det er bra, vi har vunnet frem i første runde og fått det vi bad om. Det betyr at vi kan konkurrere på like vilkår med andre om å fortsette driften, og at det er tatt menneskelig hensyn her, sier Lundefaret til Kanalen.Hadde ikke kapasitet
Vi minner om at saken ikke er avgjort. Det er altså ikke tatt stilling til om mottaket på Dagsrud får ny kontrakt. Usikkerheten har knyttet seg til når et nytt anbud vil bli utlyst. Frem til nå lå det an til en lang utsettelse, som ville innebære nedleggelse av driften fra 31. desember 2019.

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis 

Nome-rådmann Bjørn G. Andersen har sagt i Kanalen at kommunen ikke har mulighet til å opprettholde kapasiteten dersom utsettelsen varer til mars-april. Dagens nyhet om at utlysningen skjer allerede denne høsten, er derfor oppløftende.

- Engasjementet er lyttet til
- Jeg må få sende en stor takk til alle som har jobbet for dette, og jeg er ganske sikker på at engasjementet i Nome har blitt lagt merke til av UDI. Det er veldig mange som har stått sammen og jobbet for dette, senest med skoleelever som engasjerte seg på lørdag. Det er fantastisk å se at UDI lar seg påvirke, sier Bjørg Tveito Lundefaret.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok