Slutt for rådmann etter 16 år

Torsdag kveld vedtok et nyvalgt og enstemmig Nome kommunestyre at rådmann gjennom 16 år, Bjørn G. Andersen, får ny tittel. Fra og med nå er han kommunedirektør.  Tor Espen Simonsen

Navneendringen i tittelen får ingen konsekvenser for jobben Andersen skal gjøre i det daglige. Poenget er at stillingstittelen skal være kjønnsnøytral.

Direktørbegrepet er allerede tatt i bruk flere steder, og er vanlig i Danmark og Sverige.

Ble sittende lenger enn planlagt
Litt tidligere på kvelden, da Andersen fortsatt var rådmann, tok han ordet for å ønske det nye kommunestyret velkommen. Her fortalte han en anekdote om varigheten på hans jobb som nettopp rådmann i Nome.

- Da jeg startet, lovet jeg meg selv at jeg i hvert fall ikke skulle bli sittende like lenge som min forgjenger Per Bjørn Solvang. Men hvis vi tar med at Per Bjørn hadde to års permisjon midt i sin periode, har jeg faktisk sittet lenger nå, sa Andersen som altså har hatt samme jobb i 16 år (sammenhengende).

Dette gjør han
Hvis noen lurer på hva en kommunedirektør gjør, kan det være greit å titte på den gamle kommuneloven. Den sier nemlig at alle kommuner og fylkeskommuner skal ansette en administrasjonssjef. I korte trekk er det det Bjørn G. Andersen er; en administrasjonssjef (direktør) som leder staben på rådhuset og har ansvaret med å legge frem saker for kommunestyret – og gjennomføre de vedtak som fattes av politikerne.

Samme kveld ble Bjørg Tveito Lundefaret (AP), som ventet, gjenvalgt til ordfører. Anders Hjelseth (SP) ble også formelt innsatt som ny varaordfører.

Her får Bjørg den uventede telefonen midt under talen.


Mikkelsen fast representant
Lundefaret takket for tilliten og lovet å være en inkluderende ordfører, særlig for alle nye representanter, og ikke minst nye partier. Som kjent er Miljøpartiet representert i Nomes politiske fora for aller første gang: 

Lisa Mikkelsen fra Lunde sitter i kommunestyret, samt i Samfunnsutviklingsutvalget, for dette partiet. Slik ble det, etter at toppkandidat Gry Linnea Olsen (MDG) samme kveld fikk innvilget fritak fra alle sine verv.

Det betyr at Mikkelsen er fullverdig og fast representant de neste fire årene.

Ble oppringt på talerstolen
Bjørg Tveito Lundefarets «innsettelsestale», ble imidlertid avbrutt, noe som skapte særdeles god stemning.

- Oi, der ringer sønnen min på FaceTime, sa Lundefaret bare sekunder inn i sin «innsettelsestale».  

Nomes nyvalgte kommunestyre.


Disse har makt
De fleste andre politiske utvalg, komiteer og nemnder ble også banket gjennom. Du kan se listen over hvem som sitter i de mest sentrale posisjonene nedenfor.

Formannskapet:
Bjørg Tveito Lundefaret (ordfører), Jostein Rønningen, Knut Helkås Dahl, Anders Hjelseth, Catrine Westheim, Egil Stokken, Gry Rekanes Amundsen.

Helse og omsorgsutvalget:
Britt Gursli Tobro (leder), Eli Landsdal, Hans Jørgen Bjerva, Stig Kjeldal, Elin Rønningen.

Oppvekstutvalget
Liv Marit Sannerholt Berget (leder), Jon Gramstad, Tormod Halvorsen, Helena Schæffer, Kristoffer Sannerholt.

Samfunnsutviklingsutvalget (SU)
John Harald Rønningen (leder), Vidar Høgli, Bjørn Henning Orekåsa, Linda Thorstensen, Birgit Galborgen, Magnus Halvorsen, Lisa Mikkelsen.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok