19 mister jobben ved Ulefos Jernværk

19 ansatte ved Ulefos Jernværk mister jobben når bedriften skal tilpasse produksjonen til neste budsjettår. Oppsigelsene skjer uavhengig av effektiviseringsarbeidet som ble varslet i oktober.
Tor Espen Simonsen

Informasjonen ble gitt til de ansatte tirsdag ettermiddag. 

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis 

Nedbemanningen medfører at nattskift, helgearbeid og overtid kuttes i 2020, for å redusere produksjonen i møte med et vanskeligere marked. Det dramatiske grepet inngår imidlertid ikke i det tidligere varslede arbeidet med å styrke konkurranseevnen i Ulefos-gruppen. 

Endringer i behov
- Med bakgrunn i rådende markedsforhold og produksjonsplanene fremover har de tillitsvalgte og ledelsen ved Ulefos Jernværk blitt enige om endringer i gjeldende skiftordning og redusert bemanningsbehov, sier konsernsjef Birger Solberg til Kanalen.
- Ulefos-styret har i dag vedtatt å iverksette forslagene som innebærer en reduksjon av antall ansatte ved Ulefos Jernværk med 19 ansatte, legger han til.

Kartlegging og samtaler med berørte vil starte denne uken. Drøftelsesmøter med tillitsvalgte vil bli gjennomført fortløpende, og avklaring for alle berørte vil foreligge innen utgangen av november, får Kanalen opplyst.

LES OGSÅ: Her er de nye utvalgene i Nome-politikken 

Kan bety flere oppsigelser
Styret er tydelig på at arbeidet med kostnads- og effektivitetstiltak for Ulefos Jernværk, og resten av konsernet, videreføres med full kraft, sier konsernsjef Solberg.
Ledelsen ved bedriften har ikke utelukket at denne prosessen kan medføre ytterligere oppsigelser.

Det var ventet mer informasjon i løpet av høsten, men Kanalen får nå opplyst at nye effektiviseringsplaner først rulles ut i løpet av januar.

Dropper natt og helg
Solberg opplyser til Kanalen at bedriften på Ulefoss har opparbeidet seg et betydelig lager med ferdigvare i 2019. I tillegg budsjetteres det ikke med vekst i salget i 2020. Kombinasjonen av markedsforholdene og lagersituasjonen gjør at produksjonen skal tas ned gjennom oppsigelser kommende budsjettår. 

Helt konkret skal nedbemanningen begrense produksjonen til to skift i ukedagene, noe som innebærer kutt av nattskift, helgearbeid og overtid.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok