Bruker tre millioner ekstra – men må snart kutte like mye

BUDSJETT 2020: AP og SP er klare med sitt budsjettforslag for 2020. Det blir ingen veiprivatisering eller kutt i tilfyttingsarbeidet. Deler av regningen sendes imidlertid til innbyggerne.

Koalisjon: AP og SP har lagt frem sitt budsjett, her ved ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) og Anders Hjelseth (SP).

Tor Espen Simonsen

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis 

Som kjent har rådmannen (kommunedirektøren) lagt frem et budsjettforslag som innebærer kutt på 12,7 millioner kroner. I tillegg er det stor usikkerhet rundt Nome statlige mottak og inntektene fra eiendomsskatt neste år.

Flertallskoalisjonen mellom AP og SP har funnet 3,1 millioner kroner i «nye» inntekter som brukes til å fjerne noen av nedskjæringsforslagene fra administrasjonen.

Abonner på Kanalen: Det koster 75 kroner i måneden

De 3,1 millionene stammer herfra: 

Skatteskjerpelse:
Flertallet reduserer bunnfradraget i eiendomsskatten, slik at inntektene til kommunen øker med 1,0 million. Bunnfradrag reduseres med 50 tusen. Det betyr egentlig at alle boligeiere i Nome får økt taksten på sin bolig med 50 tusen, og at skatten i 2020 blir beregnet ut fra høyere boligverdi enn tidligere. Skatteøkningen vil være cirka 250 kroner per husstand.

Skatt og utbytte: Forventingen til skatteinngangen (NB: dette har ikke noe med eiendomsskatten å gjøre) og forventingene til utbytte fra kraftbransjen skrus opp med henholdsvis 1,3 og 0,8 millioner kroner.

Nye kutt: Koalisjonen velger ikke å kutte mer enn rådmannen på noe område, med unntak av Telemarksveka som får redusert sin overføring med 50 tusen kroner.

LES OGSÅ: Nå må beboerne flytte ut fra Dagsrud 

Hva er det så flertallspolitikerne i Nome bruker sine ekstramillioner på?

Det er tre nye tiltak i koalisjonens budsjett: Opprettelsen av en ny stilling på skjermet avdeling på Nome Sjukeheim, fra sommeren neste år. I tillegg settes det av 100 tusen kroner til de nye lokalutvalgene, og samt midler (150 tusen) )til å rekruttere ny rådmann etter Bjørn G. Andersen.

Nedenfor ser du listen over de tiltak som politikerne ønsker å skjerme, som altså slipper innsparingene som rådmannen anbefaler:

- Privatisering av vei avverges, ved at det legges inn 700 tusen kroner til dette formålet
- Kuttet i kulturmidler til lag og foreninger fjernes, noe som koster 200 tusen.
- Lunde Slusepark og Øvre Verket slipper foreslått nedskjæringer på 50 tusen kroner hver
- Ungdomslederens stilling blir ikke redusert og flertallet legger inn 150 tusen kroner til å opprettholde stillingen på dagens nivå.
- Det skal fortsatt brukes litt penger på tilflyttingsarbeid, og det settes av 50 tusen til dette.
- De politiske partiene i Nome skal fortsatt få samme økonomiske støtte fra kommunen som før (75 tusen kroner).
- Helsestasjonen/skolehelsetjenesten slipper å skjære ned med 700 tusen.

Dermed går det mot nedlegges av Sluserock i 2020, samt betydelig kutt innenfor både helse og oppvekst. Selv om ungdommene mister Sluserock, får de altså en ungdomsledere med mer tid til de unge. 



Bekymret for oppvekst
- Et nyvalg kommunestyre har fått et veldig stramt budsjett i fanget, noe som ikke er veldig motiverende. Vi har derfor prøvd å etterkomme noen av ønskene, og det mener jeg vi har klart med vårt opplegg, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP).
- Jeg er likevel bekymret for kuttene innenfor oppvekst, som vi ikke har klart å reversere. Men jeg er glad for at vi opprettholder stillingen på helsestasjonen for barn. Den stillingen går til utadrettet arbeid mot skoler og unge, sier Lundefaret.

- Bunnfradraget i eiendomsskatten er et sosialt virkemiddel. Hvorfor strammer dere inn her?
- Det er mange som har etterlyst et spleiselag for å hindre privatisering av vei. Det har ikke en kommune anledning til. Men det er mulig å legge noe av dette på eiendomsskatten, og det er det vi har gjort. Nome har i utgangspunktet et høyt bunnfradrag, og vi mener 250 kroner per husstand kan forsvares.

- Allerede vinteren 2020 vil Nome kommune tape mellom tre og fem millioner når Nome statlige mottak stenges. Dere velger å bruke opp tre millioner allerede nå. Betyr ikke det at dere bare skyver nye kutt foran dere?  
- Rådmannen har ikke lagt disse kuttene inn i budsjettet, og det har ikke vi i koalisjonen heller gjort. Det kommer til å bli tøffe tak i 2020, men samtidig mener vi det er viktig å tilbakeføre noen av de vanskeligste kutta allerede nå.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok