Klar melding fra politikerne: Sirkustomta røres ikke

Et enstemmig kommunestyre sa torsdag kveld blankt nei til å bygge ut Nome Sjukeheim på Sirkustomta i Lunde.


Tor Espen Simonsen

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis

Etter at saken om Sirkustomta sprakk i Kanalen for drøyt to uker siden, har den folkelige motstanden vokst kraftig.

Torsdag kveld fikk de folkevalgte for første gang presentert arkitektenes mulighetsstudie. Den påfølgende behandlingen av saken, endte i et enstemmig vedtak der Sirkustomt-alternativet legges dødt.

- Uakseptabelt 
Det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med behovet for å utvide Nome Sjukeheim i 2025. I vedtaket heter det at gruppa skal foreslå alternativ lokalisering og at «anvendelse av hele Sirkustomta er uakseptabelt».

Det endelige vedtaket ble fremmet som et fellesforslag mellom koalisjonen (AP og SP) og FrP.

Må få ned prisen
Arbeidsgruppa fikk i tillegg flere oppgaver, og skal rapportere til kommunestyret i løpet av våren 2020. Den ferske mulighetsstudien viser som kjent at en utvidelse av Nome Sjukeheim kan koste opp mot 277 millioner kroner inklusiv moms. Selv når man trekker fra merverdiavgift og statlig støtte via Husbanken er prosjektet i praksis for dyrt for den fattige kommunen.

Arbeidsgruppa skal derfor også legge fram:
- alternativer med sterkt kostnadsdempende tiltak, med oversikt over hva det vil koste å drifte nybygget
- oversikt over kostnader ved samlokalisering av Bjervatun, Lundetunet og hjemmetjenesten i det nye sykehjemmet.
- hensynta et eventuelt samarbeid med andre kommuner

Høy pris
21. november omtalt Kanalen for første gang mulighetsstudien som viser at størrelsen på tilbyggene er til å få bakoversveis av. Det er her det kommer frem at en utvidelse i nærheten av dagens sykehjem kan sluke hele Sirkustomta.

Mest bakoversveis fikk nok politikerne likevel av prisen. Den er altså antydet til 277 millioner 2025-kroner, etter at tilskuddet fra Husbanken er trukket fra. Summen inkluderer riktignok rundt 50 millioner i moms, som kommunen får tilbakebetalt.Stor motvilje
I dagene og ukene etter oppslaget har folk i Lunde protestert mot Sirkustomt-alternativet. Det er blant annet satt i gang en underskriftskampanje på nettet. 

Så langt har 131 personer skrevet under og uttrykt sin motstand.

Sist uke intervjuet Kanalen Jorunn Pedersen, en av initiativtakerne til den folkelige kampanjen mot mulighetsstudien. Pedersen pekte blant annet på at hun vil bevare den grønne lunga i sentrum, men var samtidig bekymret for utviklingen dersom enda større deler av sentrum skal beslaglegges av offentlig omsorgstjenester. 
 
- Samtidig debatterer Nome-politikerne tilflytning til kommunen vår. Hvordan skal vi få unge mennesker til Lunde når signalet er «her i Lunde sentrum bor alle de gamle»? sa Pedersen som også mener at prosjektet er korttenkt. Allerede i 2040, bare 15 år etter at den «nye» sjukeheimen skal stå ferdig, blir det behov for å bygge ut enda mer kapasitet.

- Men da er det ikke mer plass å ta på Sirkustomta. Hva da? Med tanke på hvor dyrt det er å utrede og få arkitekter til å komme med forslag, burde prosessen startet på en annen måte, mente Pedersen som nå har fått bred støtte fra politikerne i Nome. 
 For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok