Kjøp og salg av eiendom i Nome - desember

Her ser du alle kjøp og salg av eiendommmer i Nome for desember 2019.

SOLGT: Meieriet i Lunde er solgt for 4,8 millioner.Andel av Grønvoldvegen 308
(Gnr 29, bnr 19) er overdradd
fra Per Holger Schierning til
Elsa Alice Magnussen Kåsene
(29.11.2019)

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis

Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 29, bnr 20
Heisholtvegen 71 (Gnr 8, bnr
149) er solgt for kr 2.600.000
fra Kristin Berglund og Kåre
Andreas Berglund til Marius
Moen Svalebjørg og Selia Katrine
Thomassen (03.12.2019)

Valenvegen 24 (Gnr 77, bnr 7)
er solgt for kr 1.090.000 fra Thor
Erik Hellstad til Aase Berit Andersen
og Dag Einar Andersen
(03.12.2019)Ringvegen 4 (Gnr 101, bnr
295) er overdradd fra Sigrun
Marie Lundefaret til Kim Ann
Boyles og Tor Oskar Ova Johnsen
(03.12.2019)

Les også: Bra år for Con-Form Lunde 

Kåsa 10 E (Gnr 12, bnr 408, seksjon
17) er solgt for kr 1.250.000
fra Halvard Sannesmoen til
Anette Steen (09.12.2019)

Brugata 12 (Gnr 101, bnr 74)
er overdradd for kr 4.800.000 fra
Meieriet Kultur as til Brugata 12
as (09.12.2019)

Moengata 18 (Gnr 101,
bnr 231) er overdradd for kr
1.700.000 fra Roar Fåne og
Tove Knutslid til Ronny Olsen
(11.12.2019)

Flåbygdvegen 334 (Gnr 86,
bnr 49) er solgt for kr 2.250.000
fra Helge Ivar Fiskodde til Stian
Nygård (16.12.2019)
Gnr 99, bnr 34 er overdradd fra
Magne Piperud til Unni Piperud
(16.12.2019)

LES OGSÅ: Nome fotball spiller NM

Haugbakken 8 (Gnr 12, bnr
210) er solgt for kr 1.640.000
fra Marius Omland Aasheim til
Magnus Oftedal Børte og Cecilie
Dreyer (17.12.2019)
Andel av Strengenvegen 120
(Gnr 123, bnr 19) er overdradd
for kr 1.050.000 fra Heidi Kristina
Aase til Marius Bjønnes
(18.12.2019)

Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 123, bnr 26
Hagavegen 7 (Gnr 11, bnr 97)
er overdradd fra Liv Unni Odden
til Arne Odden, Anne Lise
Schwaiger Brennbergfjell, Erna
Kristin Schwaiger Hoksrud,
Halvor Rudi Schwaiger Hoksrud,
Marianne Hoksrud, Svein
Hoksrud, Gro Nordholm, Jan
Nordholm og Tove Nordholm
(18.12.2019)

E-avis er inkludert i abonnement på Kanalen. Bestill her

Hagavegen 7 (Gnr 11, bnr 97)
er solgt for kr 2.100.000 fra Arne
Odden, Anne Lise Schwaiger
Brennbergfjell, Erna Kristin
Schwaiger Hoksrud, Halvor
Rudi Schwaiger Hoksrud, Marianne
Hoksrud, Svein Hoksrud,
Gro Nordholm, Jan Nordholm
og Tove Nordholm til Berit Valle
Engelund og Jonny Engelund
(18.12.2019)

Helgetveitvegen 95 (Gnr 82,
bnr 6) er solgt for kr 4.100.000
fra Steinar Holm til Anders
Bergesen og Birgit Bergesen
(19.12.2019)

Romnesvegen 104 (Gnr 41,
bnr 54) er solgt for kr 50.000
fra Romnes & Sannes In.Misj
til Kristian Karlsen (20.12.2019)
Breidalsåsen 17 (Gnr 101, bnr
592) er overdradd fra Einar Myran
til Britt Myran (20.12.2019)

Fabrikkgata 12 A (Gnr 42, bnr
26, seksjon 7) er overdradd fra
Midt-telemark Rør as til Midttelemark
Næringseiendom as
(20.12.2019)
Overdragelsen omfatter også
Fabrikkgata 12 B (Gnr 42, bnr
26, seksjon 8)

Hagbergvegen 24 (Gnr 101,
bnr 144) er solgt for kr 2.250.000
fra Morten Hermansen og
Christine Skau Nilsen til Lene
Margrete Skårdal (23.12.2019)
Levert av Ambita as

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok