En halv milliard ligger i potten – og du har innflytelse

Den jevne innbygger i Nome har makt til å påvirke forvaltningen av en halv millard kroner. Men svært få griper muligheten. Siste frist går ut i dag. 


Tor Espen Simonsen

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis

Du visste kanskje ikke at Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde egentlig eies av Sparebank1 Telemarks kunder med bostedsadresse i Nome? Med stor sannsynlighet er du «eier».

Store pengesummer
Bor du i Nome, og har over 500 kroner på konto i Sparebank1 Telemark, kan du både velge og bli valgt til stiftelsens styringsorganer. Og dermed være med på å påvirke hvordan stiftelsene arbeider og forvalter sin enorme pengebinge.

Det er betydelige summer du kan få medbestemmelse over. Fra 2013 og frem til 2017 ble det delt ut 23,7 millioner kroner i pengegaver til ulike formål (hovedsakelig) i Nome.

Tallet er nå oppe i rundt 40 millioner etter at ytterligere åtte millioner kroner ble fordelt i 2018 og i 2019.

LES OGSÅ: Stortalent fra Lunde 

To dukket opp
Onsdag 12. februar avholdes det såkalte innskytervalgmøtet. Alle som ønsker å delta må melde seg på innen fredag 7. februar. I tillegg er det mulig å fremme kandidater. Men sannsynligvis blir det både kaffe og småkaker til overs når møtet er ferdig.

Ifølge daglig leder i Stiftelsen, Guri Ramtoft, var det kun to innskytere som deltok på valgmøtet i 2018. Året før var det riktignok flere, men i 2016 var tallet også nede på to.
Etter at Kanalen skrev om denne saken i fjor, fikk interessen på nytt et løft. 

Innskytervalgmøtet er altså åpent for alle bankkunder som melder seg på. Her velges generalforsamlingens 12 medlemmer (tre hvert år). Det er dessuten lov å komme med benkeforslag på møtet, opplyser Ramtoft.

I neste omgang er det Generalforsamlingens jobb å velge styret i stiftelsen, og det er styret som hvert år bestemmer hvem som får gaver.

Egil Stokken er i dag styreleder i den formuende stiftelsen.

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis

«Innviklet»
Det beskjedne engasjementet kan trolig forklares med at få har oversikt over hvordan Sparebankstiftelsen egentlig er bygget opp. «Innskytervalgmøte» er neppe et ord som brukes mye i dagligtalen. Mange har riktignok kjennskap til generalforsamling, eller årsmøte som det heter i vanlige organisasjoner. Men få har et forhold til at man må melde seg på et årsmøte mange dager i forveien.

LES OGSÅ: Vesthagen står uten vann

Egil Stokken er enig i at det kan være vanskelig å få grep om alle ord og regler.

- Jeg har selv brukt tid på å sette meg inn i terminologien, og jeg er enig i at det fremstår som innviklet. Men dette må nok forstås historisk, med tanke på hvordan sparebankene var organisert. Og egentlig er det en fantastisk fin idé at verdiene i banken skal gå tilbake til lokalsamfunnet og innskyterne, sier Stokken og legger til:

- Innskytervalgmøtet er den muligheten man har, som kunde i banken, til å påvirke hvem som skal sitte i generalforsamlingen.

- Men hvorfor er det så innviklet da? Det kan vel være en årsak til at få møter opp på innskytervalgmøtene, Stokken?

- Det er ikke meg imot å se på om det er mulig å forenkle. Men da kommer regelverket inn i bildet. Påmelding er dessuten nødvendig slik at vi får sjekket at de som deltar er kunder i banken. Så skal man ikke overdrive og si at nåløye er veldig trangt heller. Dette er ikke uoverkommelig

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok