Digital undervisning for hundrevis av Nome-barn

Alle skoler og barnehager i Norge er stengt. Mandag startet Nome-elevene med undervisning hjemme. Snart dukker lærerne også opp på dataskjermen i elevens eget hjem.


Elevene ved Holla og Lunde 10-årige skoler får undervisning hjemme. 


Tor Espen Simonsen

I Nome har alle elevene fra 5. til 10. trinn egen skole-PC. Fra og med mandag morgen har disse fått et eget undervisningsopplegg som skal følges i dagene fremover. Det innebærer at samtlige må logge seg på hver morgen klokken 08.30 og være «til stede på nett» gjennom skoledagen, forteller rektor Anne Lindgren ved Holla 10-årige.  

Bli abonnent på Kanalen du også (både papir og eAvis)

Lærerne vil være tilgjengelig som faglige ressurser og samtalepartnere, slik at elevene kan stille spørsmål om oppgaver og lekser de har fått utlevert. Men foreløpig vil kontakten skje i form av chat, altså at elever og lærere skriver til hverandre over nettet. 

Lærere på webkamera
Skolene har utstyr som gjør det mulig å gjennomføre deler av undervisningen digitalt, ved at lærere sitter foran et kamera og sender sin forelesning hjem til den enkeltes datamaskin. På Holla 10-årige blir denne teknologien tatt i bruk i en matematikktime i morgen. 

Da Kanalen var i kontakt med rektor Anne Lindgren satt hele staben samlet for å teste videoutstyret.

Materiell til de minste: Her har skolen lagt klar skolemateriell for elevene på småtrinnet på Holla. Foreldrene må selv komme hit og hente det som trengs til hjemmeundervisningen.

Videomøter i Lunde
På Lunde 10-årige skole er det elever fra 6. til 10. trinn som får digital hjemmeundervisning, sier rektor Hanne Skretteberg. 

- Elevene fra 6. til 10. trinn har en helt vanlig undervisningsuke hvor de følger fagene fra time til time med lærerne sine. Det kalles blant annet inn til nettmøter hver morgen, der elevene og lærerne kan se og hører hverandre, og det foregår digitale innleveringer og chat, sier Skretteberg. 

Alle lærerne i Lunde har hjemmekontor og skolen vil være stengt for besøk fra og med i dag.

Mørketallene kan være store  

- Bare en håndfull er testet for korona i Nome
- Det er strenge regler for hvem som testes
- Les hva som er årsaken her  

Ut i skogen og lære 
For de minste barna, fra 1. til 4. klasse, gjelder litt andre ordninger forteller Anne Lindgren. 

Også disse har fått oppgaver med seg hjem, men undervisningen foregår ikke digitalt. 

- For de minste har vi laget egne lærerplaner og materiell som er lagt i poser som hver familie må hente hos oss, sier rektor Anne Lindgren på Holla. 

- «Liv og røre»-prosjektet er en del av opplegget, noe som innebærer at elevene blant annet får i oppgave å gå i skogen og se hvor mange trær de kan finne, ligge under kjøkkenbordet og ta tiden på hvor lenge de klarer å lese, eller ta en treningsøkt sammen med familien i hjemmet, forteller rektoren. 

For elevene fra 1. til 5. trinn i Lunde får foreldrene oversendt en plan for læring hver dag. Det tas naturlig nok ikke fravær, men foresatte må fortsatt melde ifra til skolen dersom barna er syke.

LES OGSÅ: Er du helsepersonell? Da vil kommunen høre fra deg 

Alle foreldre på småtrinnet er innom skolene i dag og henter ut materiell og lærebøker. Det sendes forløpende ut SMS til foreldrene og det er distribuert et eget skriv til alle, om hvordan de neste dagen blir ved skolene i Nome. 

Lindgren sier videre at samspillet med de foresatte er helt avgjørende i denne unntakslignende situasjonen.

- Vi møter utrolig mye positivitet og velvilje, det ser ut til å være en utbredt holdning at dette er noe vi skal få til sammen, sier Lindgren som skryter av dugnadsånden hun opplever om dagen. Også ved Helgen Montessoriskole får elevene undervisning i hjemmet.

- Vi har et digitalt tilbud fra 5. til 7. trinn på plass. Der legger lærerne ut oppgaver og ringer elevene minst to ganger i uka. Elevene kan dessuten ta kontakt med lærerne digitalt, og de kan ringe ved behov, sier Randi Langeland Teigen.

De yngste får oppgaver sendt på mail til foreldrene, samt at noe informasjon er kopiert opp, og en del lærerbøker ble sendt med hjem på torsdag.

- Lærerne har kontakt også med de minste barna gjennom uka, og vi har åpen kommunikasjon begge veier og følger opp tett, legger Langeland Teigen til.

Brann- og redningsfolka definert inn 
Oppvekstsjef Tone Amundsen opplyser til Kanalen at brannmannskapene i Nome nå er definert som en samfunnskritisk ressurs. Noe som betyr at også disse vil få tilbud om barnepass på skolene i tiden fremover. Det foreligger foreløpig ingen oversikt over hvor mange barn som får dette tilbudet i Nome.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok