Penger til å utbedre veien Lunde-Bø i 2020

Fylkespolitikerne legger 5,7 millioner kroner på bordet for å utbedre veien mellom Kleppe og Bø. – Et resultat av tverrpolitisk arbeid, sier Jan Thorsen (SP).


Tor Espen Simonsen

Det er en øking fra den ene millionen, som lå inne i investeringsbudsjettet.

Fylkesvei 359, mellom Lunde og Bø, er i elendig forfatning, og Kanalen har blant annet omtalt den sterke bekymringen i transportnæringen i Lunde. Som kjent har Nome Containerservice sluttet å kjøre traseen.  

Fremskynder pengebruken  
I dag vedtok hovedutvalg for Samferdsel i Vestfold-Telemark å fremskynde arbeidet.

Penger som egentlig skulle vært brukt over tre år, flyttes til 2020, slik at det blir mulig å gjøre utbedringer som monner, sier fylkespolitiker Jan Thorsen (SP). Det var et enstemmig utvalg som vedtok budsjettsaken.

I tillegg til de 5,7 millionene i 2020, skal det brukes 800 tusen i 2021.

- Jeg vil understreke at dette er resultat av tverrpolitiske samarbeid, og jeg vil berømme opposisjonen for sin innstas her, sier han.- Skal gjøres ordentlig
- Er 5,7 millioner nok til å utbedre veien, eller vil vi se at det bare legges ny asfalt på dårlig grunn?

- For disse pengene må det være mulig å heve standarden på veien. Vi skulle helst hatt mer penger, men det er dette vi fikk til nå. Det er helt uaktuelt å bare legge asfalt, her skal det gjøres ordentlig, med masseutskiftning der det er nødvendig, sier Thorsen.

Parallelt med vedtaket om utbedringer på fylkesvei 359, har politikerne i fylket også bekreftet bevilgningen til jernbaneundergangen i Lunde. Målet er at den togfrie helgen mellom 11. og 13. september i år skal benyttes. Da skal det bygges en egen kulvert for myke trafikanter, ved siden av dagens undergang.

- Fant konstruktive løsninger
Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) puster lettet ut, og konstaterer to viktige seire for det lokale næringslivet.

- I den grad det er lov å være glad i disse dager, så er dette en gladsak. Det er særlig to ting næringslivet har etterspurt, og det er utbedringer av veien mellom Lunde og Bø og en bedre løsning for jernbaneundergangen i Lunde. Når vi får løst disse sakene, er det all grunn til å gi honnør til utvalget som har jobbet så konstruktivt. Jeg vi også fremheve Jan Thorsen som har jobbet mye med dette.

Klar beskjed til Go-Ahead
Et enstemmig hovedutvalg for samferdsel vedtok torsdag også en uttalelse om Go-Aheads varslede ruteendringer. Som kjent vil forslaget medføre at Lunde droppes som stopp for «pendlertoget» om morgenen.
- Jeg fremmet et forslag som sier at Telemark og Vestfold ønsker å beholde det togtilbudet som er i dag. Det forslaget ble enstemmig vedtatt, sier Jan Thorsen.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok