Advarer mot bruk av åpen ild i disse korona-tider

Brannsjef Svein Ove Kåsa i Midt-Telemark brann og redning advarer mot bruk av åpen ild utendørs.

Brannsjef Svein Ove Kåsa


Tor Espen Simonsen

Det er et årlig vårtegn er at brannvesenet må rykke ut på bråtebrenning eller gressbrenning som har kommet ut av kontroll, sier Kåsa.

På grunn av koronapandemien anmoder brannsjefen i Midt-Telemark om opphør av all bruk av all åpen ild utendørs. Anmodningen gjelder inntil situasjonen har normalisert seg.

- Vi har alle et aktsomhetskrav for å forebygge branner. I denne spesielle situasjonen som vi nå står ovenfor ber brannsjefen om at vi alle har et ekstra fokus på å opptre på en slik måte at brann ikke forekommer, sier han.

Brannsjefen ønsker på denne måten å oppnå at brannvesenet ikke vil måtte rykke ut på hendelser, som med enkle tiltak burde vært unngått.

Han legger også til en alvorlig påminnelse: - Det gjøres oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.Tåler stort sykefravær
MTBR har i skrivende stund én feier og én av brannmannskapene i karantene. Men det er fortsatt mange å trekke veksel på.

- Vi har 40 mannskaper å spille på, så vi har for tiden stor slagkraft.

- Hvor stor er sårbarheten hos dere med tanke på sykdom og karantene?

- Vi tar høyde for 25 prosent sykdom, og dette er noe som bør gå greit. Brannmannskapene er fritatt kravene til karantene i forbindelse med utrykning, og kan derfor møte på brannutrykning selv om de er i karantene. Men det må skje under forutsetning av at de ikke har symptomer, sier Kåsa.

- Vår fordel er at vi har fire brannstasjoner, som hver har tilknyttet 10 mannskaper. Da kan vi kalle ut mannskap etter behov. Den største utfordringen vil likevel oppstå hvis mange blir satt i karantene tilhørende én enkelt brannstasjon, legger han til.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok