Nå er det krise for mange små bedrifter

Den økonomiske situasjonen er kritisk for mange småbedrifter i Nome, sier næringssjef i MTNU, Bent Gurholt. Samtidig øker antallet permitterte bratt.

Bent Gurholt (MTNU)


Tor Espen Simonsen

NAV opplyser til Kanalen at 172 personer nå er permittert i Nome. Det er likevel langt færre enn i nabokommunen Midt-Telemark, der hele 350 personer har søkt om dagpenger på grunn av permittering.

Les flere lokale nyheter på www.kanalen.no

Konkurser kan komme
De aller fleste permitteringene ble effektuert i forrige uke, da hele 149 ansatte i Nome-bedrifter, måtte over på dagpenger.

Slik Kanalen tidligere har skrevet er reglene nå myknet kraftig opp, slik at staten tar størstedelen av regningen, samtidig som perioden de ansatte mottar full lønn er forlenget til over 20 dager.

For enkelte vil en permittering likevel være en overgang til arbeidsledighet. Det kan nemlig bli flere konkurser. Næringssjef Bent Gurholt, i Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU), er bekymret. Han har laget en rapport for kommunene i Midtfylket, etter dialog med mange av de lokale næringsdrivende. Du kan lese hovedoppsummeringen av rapporten nederst i saken. 

- De som rammes hardest er reiseliv, servicebransjen og handelsstand, med unntak av apotek og dagligvare. Noen bransjer er også tvangsstengt som eksempelvis frisører, sier Gurholt.

Kanalen skrev i forrige uke at det er overhengende fare for at Nye Kampen Pub og Ulefoss Mathus slås konkurs, flere andre melder også at de sliter.

Får ikke lån
Bedriftene som har det aller vanskeligst, er de som ikke har hatt overskudd de siste årene, eller som er helt nystartede.

- Bedrifter som har tapt egenkapitalen i 2018 og 2019, eller enkeltmannsforetak som har tatt ut lønn bare når det har vært overskudd, vil få problemer med å få lån i bank, og det er ikke gitt at de omfattes av statlige ordninger, sier Gurholt.Bedre for industri og anlegg
Samtidig rapporterer Gurholt at situasjonene er bedre for industrien og de større entreprenørene.

- Bygg og anlegg vil holde seg flytende, så lenge de ansatte holder seg friske, byggeplasser ikke stenger og det er varetilgang. For industri og entreprenører ser det foreløpig greit ut, hvis ikke situasjonen skulle bli veldig langvarig.

For landbruket er situasjonen nesten snudd på hodet. Her gjelder utfordringen å få tak i nok sesongarbeidere. Det er svært uklart hvorvidt bær- og fruktprodusenter får ansette eller tilgang på utenlandske sesongarbeidere.

Les flere lokale nyheter på www.kanalen.no

Vurderer lokal krisepakke 
I dagens Kanalen kan du også lese at formannskapet i Nome vurderer å frigjøre 15 millioner for å hjelpe kriserammede småbedrifter. Pengene kommer fra det interkommunale næringsfondet, og Midt-Telemark kommunen må også gi klarsignal for et slikt grep. Formannskapet har også diskutert behovet for å utsette betalingsfristene for kommunale avgifter, samt bistå næringslivet i forhandlinger med huseiere: 

I tirsdagens formannskapsmøte bestemte politikerne også at kommunen, via MTNU og Nome næringsforum, skal gå inn og bistå i forhandlinger mellom lokale bedrifter og huseiere. For mange mindre bedrifter, særlig innenfor service og servering, er det utgifter til husleie som er den største utfordringen. Politikerne har foreløpig ikke forpliktet seg til å være med på et spleiselag, men det kan også bli aktuelt på sikt.

I et opprop fra Lunde handelsforening ytres det også bekymring for husleiespørsmålet. Her heter det:

- Huseiere som leier ut til tjenesteytende og varehandel eller øvrig næringsvirksomhet som er tvunget til å stenge ned på kort varsel på grunn av korona, oppfordres til å bli med på dugnaden. Forslaget fra vår side er eksempelvis å slette én måneds husleie, eller å redusere leien noen måneder.

MTNUs situasjonsrapport for det lokale næringslivet 

Detaljhandel
Detaljhandel sliter med unntak av dagligvare og apotek. Nedstengning og permitteringer.

Reiseliv
Reiseliv i bred forstand - svært store utfordringer, alle arrangement avlyst fra nå frem til sommeren. Nedstengning og permitteringer.

Industri, bygg og anlegg, transport
Industri, bygg og anlegg holder brukbart aktivitetsnivå. Fortsatt aktivitetsnivå er forutsatt at man har tilgang på råvarer, holder eget personell smittefrie og at kundene betaler for varen. Ingen stenging av byggeplasser er en forutsetning. Transport har mange sektorer behov for, men om i noen mindre grad.

Landbruk
Tilgang på ansatte er den antatt største utfordring: sesongarbeidere.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok