Krymper utbyttet med 25 prosent

Representantskapet i Sparebank 1 Telemark bestemte torsdag kveld å avkorte det varslede utbyttet til eierne med 25 prosent. Det betyr at den lokale sparebankstiftelsen i Nome også får seks millioner kroner mindre inn på konto. 

Banksjef Per Halvorsen

Tor Espen Simonsen 

Kontantutbyttet på bankens børsnoterte egenkapitalbevis reduseres fra 7,80  til 5,80 kroner.

Det innebærer at utbetalingen til Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde faller fra 23,5 til 17,6 millioner kroner. Som leseren ser, er det fortsatt en betydelig sum penger. 

Les flere lokale nyheter på www.kanalen.no

- God beslutning 
Totalt punges det ut 63,2 millioner til eierne av egenkapitalbevis den 6. april i år. Men det er altså 25 prosent mindre enn hva styret innstilte på for få uker siden. Den gangen var det ingen som forsto rekkevidden av koronaviruset. Reduksjonen skjer også etter at Finanstilsynet de siste dagene har advart bankvesenet mot utbyttefest i møte med koronakrisen, en krise som setter helt nye krav til finansnæringen.  

Kanalen skrev i torsdagens papiravis at Finanstilsynet så sent som onsdag anmodet regjeringen om å be bankene vente med utbyttebetalingen. Det skjer altså ikke i dette tilfellet. 

- Forankret i den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i har representantskapet bestemt å redusert utbytte for 2019 med 25 prosent. Dette til tross for bankens meget gode soliditet og en relativt lav eierbrøk sett i forhold til andre børsnoterte banker. Vi mener dette er en god beslutning, sier banksjef Per Halvorsen til Kanalen. Eier halvparten 
I børsmeldingen fra møtet heter det at representantskapet anser at banken har en meget sterk kapitalsituasjon og en god likviditetssituasjon, godt over myndighetskravene som også gjaldt før denne krisen inntraff. Dette gir banken et sterkt utgangspunkt til å tåle økende mislighold, store tap og betydelig utlånsvekst.

- Sparebanken Telemark er en viktig kapitalkilde for bedrifter og husholdninger i bankens markedsområde. Representantskapet er også opptatt av å ta vare på bankens eiere. De består av både samfunnsnyttige institusjoner som Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, som yter støtte til lag og foreninger gjennom en krevende tid, heter det videre. 

De to sparebankstiftelsene, der stiftelsen for Holla og Lunde er den ene, eier til sammen 57,2 prosent av Sparebanken Telemarks børsnoterte egenkapital, og vil motta samlet sett 36 millioner kroner i utbytte fra banken den 6. april.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok