Bassenget på Dagsrud kan bli nedlagt

Svømmebassenget på Dagsrud brukes i dag som terapibasseng til helsebehandling og svømmeopplæring for barn. Men usikkerheten rundt videre drift av asylmottaket gjør at administrasjonen foreslår nedleggelse.  


Tor Espen Simonsen 

Oppdatering: Formannskapet i Nome bestemte tirsdag å utsette saken om bassenget, i påvente av regjeringens krisepakke for kommunene. Det ventes at Nome vil motta rundt fem millioner kroner ekstra, men det gjenstår å se hva resultatet blir når ting er mer klarlagt. 

Bakgrunnen er at kommunen i øyeblikket budsjetterer med for høye leieinntekter fra mottaket på Dagsrud. Selv hvis mottaket får gjenoppta sin drift, vil leieinntektene til kommunen bli vesentlig lavere enn det som ligger i budsjettet. Konsekvensen er at det hver dag brukes penger man i realiteten ikke har. 

Formannskapet i Nome har nå fått et forslag om hvordan pengebruken kan reduseres. Behovet for nedskjæringer ligger på 2,8 millioner, som innebærer kutt på mange områder, men punktet om nedleggelse av bassenget på Dagsrud er nok det mest kontroversielle.

Les flere lokale nyheter på www.kanalen.no

Lovpålagt svømmeundervisning  
Det vil innebære at skolebarna som i dag bruker anlegget til svømmeundervisning må sendes enten til Gullbring eller Fritidsparken i Skien.

Hvis den lovpålagte svømmeundervisningen flyttes, må Nome kommune kjøpe timer i Bø og Skien. Skolen i Lunde bruker allerede i dag Gullbring i en viss grad. Her koster det cirka 1300 kroner per time, mens prisen i Fritidsparken i Skien ligger på rundt 900 kroner.

Summa summarum blir innsparingen begrenset. I 2020 regner man med reduserte kostnader på 175 tusen kroner, mens effekten blir på 350 tusen i 2021, siden bassenget da vil være stengt hele året.

Fysioterapi-behandling i basseng
Samtidig mister grupper som i dag er avhengig av fysio- og ergoterapeut et godt dokumentert helsetilbud. Også her kan kommunen få økte kostnader, siden voksne kronikere kan øke presset på andre deler av ergo- og fysiotjenestene.

- Risikoen for at disse får et tilbud som ikke tilsvarer det de i dag får i bassenget er stor, sier Nina Ralle til Kanalen. Hun er leder for rehabiliterings- og fysioterapitjenesten i Nome.

Nina Ralle


Bassengets helsemessige fordeler er faglig dokumentert og ses på som svært fordelaktig for flere grupper voksne og eldre. Men et slik tilbud er ikke lovpålagt, opplyser Nina Ralle.

- Voksne og eldre vurderes å ha helsemessig god effekt av behandling i terapibasseng, som ikke kan dekkes av individuelle behandlinger på andre måter. Antall deltakere har vært veldig stabilt de siste årene, noen har et kontinuerlig behov, mens andre har hatt behov i en periode.

Det er  i dag 18 deltakere som bruker Dagsrud som terapibasseng fordelt på to grupper onsdager.
Samtidig betaler disse deltakeren årlige egenandeler på mellom 45 og 50 tusen kroner tjenesten vil tape, dersom bassenget legges ned.Ralle mener samtidig at enkelte ikke vil få et tilstrekkelig tilbud om ergoterapi og fysioterapi dersom bassenget blir borte.

- Konsekvenser hvis denne gruppen mister tilbudet kan være flere, men det må kartlegges individuelt, konstaterer Ralle. Samtidig tror hun det kan bli vanskelig for gruppen pasienter å finne fullgode alternativer i andre kommuner.

- Noen kan kanskje benytte tilbud i andre kommuner, men andre kommuner har en tendens til å prioritere beboere i egen kommune først.

Dessuten heter det at de fast ansatte kommunefysioterapeutene ikke vil klare å «presse» inn 18 pasienter, selv om bassengtiden frigjøres.

Revmatikerforening kommer i tillegg 
Også for barn har bassenget en helsemessig positiv effekt, og en barnefysioterapeut må håndtere det ekstra behovet som oppstår hvis terapibasseng ikke er tilgjengelig. Det i dag rundt åtte barn i Nome som får fysiobehandling i bassenget på Dagsrud.

I tillegg til disse gruppene kommer eksempelvis Nome Revmatikerforening, som bruker bassenget til trening for sine medlemmer.

- Revmatikerne er en pasientgruppe om absolutt har nytte av effekten det varme vannet gir, sier Nina Ralle.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok