Arbeidstilsynets rapport etter dødsulykka i Eidsbygda er klar

Tilsynet har ikke funnet avvik som bidro til arbeidsulykken der en ansatt i teknisk etats utegruppe omkom i februar.


Tor Espen Simonsen

Som kjent ble den omkomne funnet dagen etter ulykken. Han hadde arbeidet med å sette opp et skilt ved en kum, og parkert servicebilen på et islagt jorde rett i nærheten. Det antas at mannen var på vei for å hente brodder og arbeidsutstyr i lasterommet, da bilen begynte å skli.

Selv om det ikke er avdekker rutinesvikt eller mangler direkte knyttet til ulykken, varsler Arbeidstilsynet likevel pålegg om oppstramming i formelle rutiner i avdelingen.

Les flere lokale nyheter på www.kanalen.no

Uten tidsfrister
Den direkte årsaken til ulykken skal ha vært at «omkomnes arbeidsbil begynte å gli på det glatte føret da han stanset den og gikk ut.».

Når det gjelder bakenforliggende årsaker avvises blant annet høyt arbeidspress:
- Ved tilsynet ble det spurt om stress kunne ha medvirket til ulykken. Ledelse og ansatte var samstemte om at oppgaven ikke var arbeid som hadde tidsfrister, det var tvert imot arbeid som ble tatt når det var romslig med tid innimellom andre oppgaver. Bilen var også utstyrt med vinterdekk med pigger på alle hjul, heter det.

Ifølge rapporten som Kanalen har fått innsyn i, står det videre om HMS-arbeidet at avdelingen har brukt «sunn fornuft», men at det har vært enkelte mangler rundt formalitetene:
- Arbeidstilsynet vurderer at avdelingen har tenkt risiko og tilrettelagt med nødvendige hjelpemidler som piggdekk og brodder. Dette er basert mer på sunn fornuft enn på systematisk HMS-arbeid.Ingen vitner
Når det gjelder selve ulykken, var det ingen vitner til hendelsen ved Kortspellstøkke i Eidsbygda. Kontrollmyndigheten har derfor bare et «sannsynlig hendelsesforløp» å forholde seg til. I rapporten står dette.

«Omkomne kjørte ut på jordet på formiddagen 10.02.2020 for å komme relativt nær stedet der han skulle arbeide. Han måtte ha med en del utstyr (rør, spett, slegge) for å få gjort jobben, og derfor var det hensiktsmessig å kjøre nokså nær. Trolig har han etter hvert funnet ut at det var for mye tele i bakken til at han kunne få satt ned rør til skiltet. Han kjørte derfor til lager/verksted på Ulefoss for å hente propanbrenner til å tine opp bakken med. Brenneren ble funnet bak i bilen etter ulykken. Han kom tilbake et par timer seinere og kjørte ut på jordet igjen. Kollegene antok ved tilsynet at han stanset bilen og skulle gå bak for å ta på seg støvler med brodder for så å gå ned til arbeidsstedet. Støvlene med brodder ble også funnet bak i bilen. Trolig har bilen begynt å gli idet han gikk ut.»

Les flere lokale nyheter på www.kanalen.no

Varsel om pålegg

Arbeidstilsynet slår fast at utestyrken har kultur for samarbeid, lav terskel for å be om hjelp og god tilgang på nødvendig arbeids- og verneutstyr.
- Verneombud og kolleger fortalte at de bruker mye sunn fornuft og gjennomfører uformelle SJA'er (sikker jobb-analyser), men at dette ikke dokumenteres, heter det i rapporten.

Arbeidstilsynet varsler som følge av praksisen med en mer uformell og «sunn fornuft»-holdning, pålegg som må rettes opp. Men det understrekes at påleggene ikke er direkte relatert til selve ulykkeshendelsen i februar.

Heng deg på: Motta Kanalens nyhetsbrev helt gratis

I rapporten fra Arbeidstilsynet går det frem at det er avdekket mangler i virksomhetens internkontrollsystem: «Det er ikke gjennomført systematisk kartlegging/risikovurdering av ulike risikofaktorer arbeidstakerne utsettes for.» Det innebærer brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

Nome kommune skal nå gi en tilbakemelding på rapporten, og rette opp i rutiner innen 15. oktober i år.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok