Nå kan bedriftene søke lokale krisemidler

Korna-tiltakene har skapt krise for mange små virksomheter, særlig innen handel, reiseliv og service. Mandag åpnet MTNU søknadsportalen for den lokale kriseordningen.

Bent Gurholt, MTNU


Tor Espen Simonsen

 I første omgang er det frigitt én million kroner av det interkommunale næringsfondet til kontanttilskudd. Ved behov blir det frigitt en ny million før sommeren.

Midt-Telemark Næringsutvikling AS (MTNU) har vært i kontakt med rundt 100 bedrifter i Nome og Bø/Sauherad for å kartlegge situasjonen. I den lokale krisepakken vil det være en øvre grense for støttebidragene på 50 tusen.

Les flere lokale nyheter på www.kanalen.no

På et senere tidspunkt kan det likevel bli aktuelt å utløse nye seks millioner kroner til for å gi høyere enkeltbidrag. Ifølge MTNU-sjef Bent Gurholt vil det i så fall være snakk om lån til de større næringsaktørene, som foreløpig er mindre rammet av krisen.

- Vi har fått godkjent å ta ut én million kroner av egenkapitalen til det interkommunale næringsfondet, og vurderer om det skal tas ut ytterligere én million til, når vi nærmer oss juni. Da har vi to millioner til bruk som supplerende hjelp til de som sliter. Vi kjenner ikke omfanget, men vet at mange har store utfordringer.

Ordningen gjelder for bedrifter med adresse i Nome og Midt-Telemark. 410 tusen kroner er satt av til Nome, mens resten går til Bø og Sauherad. Fordelingen følger kommunenes eierandel i det interkommunale næringsfondet.

Det settes i tillegg krav til at bedriftene som mottar støtte sysselsetter totalt minimum ett årsverk (fordelt på en eller flere ansatte) og at bedriften kan dokumentere en nedgang i omsetning med mer enn 25 prosent.

I tillegg må det levers dokumentasjon i form av regnskapstall.- Det finnes jo flere nasjonale støtteordninger nå. Vil den lokale tiltakspakken ta hensyn til dette?
- Det har vært et spørsmål om vi skulle vente til etter 17. april, når statens ordning for kontanttilskudd er klart. Men vi landet på at det er behov for den lokale ordningen nå. Dette kan virke noe overlappende for den statlige ordningen som kommer, derfor avventer vi før vi utløser den andre millionen. Samtidig tenker vi at det er en forutsetning at bedriftene som søker på den lokale ordningen også har orientert seg om andre ordninger, så næringslivet må være på ballen. Det kan være positivt at vi supplerer hverandre.

- Hva med de større bedriftene? For industri, transportnæringen eller anleggsbransjen vil jo ikke 50 tusen kroner monne stort?
- Samlet har vi bedt politikerne om å frigjøre inntil åtte millioner av det interkommunale næringsfondet. De to første millionene er frigitt til tilskudd. I tillegg ligger seks millioner i potten som eksempelvis kan brukes i en låneordning til større bedrifter, dersom det skulle bli behov på lengre sikt.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok