Nytt forslag til utbygging av Nome sjukeheim

Nytt forslag til utvidelse av Nome sjukeheim ble presentert denne uka: Sirkustomta fredes, parkeringskjellere i millionklassen sløyfes og prisen kuttes.


Tor Espen Simonsen

Men Nome får slengt døra i ansiktet av Midt-Telemark kommune.

Den første skissen til utvidelse av sykehjemmet i Lunde, ble møtt med massiv kritikk i vinter. Mest oppmerksomhet fikk saken om friområdet Sirkustomta, men mest alvorlig var likevel den forespeilede prisen på nesten 300 millioner – etter at tilskudd fra staten var trukket fra.

De folkevalgte laget en styringsgruppe som fikk jobben med å finne alternativ plassering og redusere prisen. Formannskapet presiserte dessuten at de ønsket et priskutt på 40 prosent. Senere ble det tatt initiativ til et samarbeid med nabokommunen Midt-Telemark (Bø/Sauherad) for om mulig å bruke ledige sykehjemskapasitet der i en overgangsperiode. Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret har sagt til Kanalen at målet med et slikt samarbeid var å utsette byggestart i Nome, ved bruk av ledige rom på Bø sjukeheim.Vil ikke dele på romma
Bø blad skrev like etter at nabokommunen har 32 ledige sykehjemssenger i en nedstengt avdeling. Det vil si nesten like mange plasser som Nome har behov for å bygge ut i 2025. Men Nome får nei til å leie seg inn. Etter det Kanalen forstår er planen å avviklet et omsorgstilbud i gamle Sauherad og flytte pasientene til den ledige fløyen i Bø, og dermed redusere overkapasiteten med egne innbyggere.

I DAGENS KANALEN: Ulefos Jernværk kutter ytterligere 19 årsverk (eAvis)

Samtidig har styringsgruppa klart å få ned prisen. Men som Knut Dahl (AP) presiserte i møtet, er målet bare delvis innfridd:

- Vi ba om 40 prosent reduksjon, og har fått 20, sa han.

Kostnadene i den nye skissa ligger på 226 millioner kroner etter at tilskudd fra staten er trukket fra, mens det tidligere lå på 277 millioner.


Kinderegg-formelen
Det er tre hovedgrep i styringsgruppas nye forslag:

** Prisen redusere med rundt 20 prosent (cirka 50 millioner) fordi størrelsen på bygget krympes fra over ni tusen kvadrat til drøyt syv tusen kvadrat. Mye av dette handler om at parkeringskjellere er strøket.

** Sirkustomta kan «fredes» ved at de to nye fløyene bygges i høyden, med bygg på henholdsvis to og tre etasjer.

** Det siste grepet er at prosjektet kan deles opp i ulike byggetrinn, noe som både gjør det mulig å skyve på deler av investeringene og tilpasse utbyggingen til hvordan det faktiske behovet for sykehjemsplasser i befolkningen utvikler seg.

Kommunen venter nemlig på en oppdatert analyse av behovet for omsorgskapasitet fra Telemarksforsking. Resultatet skal legges frem i august, og i løpet av september er det ventet at politikerne får saken til behandling. Der kan det gå mot prinsippvedtak som sier noe om når Nome sjukeheim skal bygges ut og i hvilken takt – enten alt på en gang eller i trinn.

Fem hus kan ryke
Samtidig må prosjektet avklares med de tre eierne av i alt fem nabohus på den tomta som nå pekes på for utvidelsen. Assisterende rådmann Eva Rismo sier til Kanalen at de tre huseierne er varslet via brev, og at det foreløpig ikke har kommet negative reaksjoner. Nå skal det tas ytterligere kontakt og etableres dialog for veien videre. Men Rismo påpeker igjen at det er en lang vei å gå fra der saken står nå, til det faktisk blir aktuelt å erverve naboeiendommene


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok