Brua stenges i sommerferien

Lunde bru skal rustes opp og stå ferdig med ny maling og ny asfalt før skolestart. Men i mellomtiden blir den altså stengt for trafikk.


Tor Espen Simonsen

Forberedelsene starter allerede til uka, forteller Per Varøy i Nome kommune. Da skal entreprenøren, Brumaling AS, sette opp stillaser og gjøre seg klar, og allerede uka etter blir brua trolig stengt.

Det må til for å fjerne den gamle asfalten, restaurere rekkverkene og legge ny asfalt.

Miljøkrav: Ble dyrere enn antatt
Egentlig skulle oppstarten gått tidligere, men prosjektet fikk seg et skudd for baugen da anbudsrunden viste at budsjettramma ville bli sprengt.

Politikerne måtte fylle på med mer penger, og da gikk to uker tapt, forteller Varøy, som måtte avbryte sin egen ferie denne uka slik at arbeidene kan komme i gang.

Budsjettposten for opprusting av bruer var i 2020 på 3,5 millioner kroner i Nome kommune. På bestillingslista sto både Lunde bru (3,3 millioner) og Febakke bru (170 tusen). Et ferskt anbud på Lunde bru, viste imidlertid at den laveste prisen endte på om lag 4,5 millioner kroner. Altså mer enn hele budsjettposten til sammen.Ifølge rådmannens orientering til politikerne var det særlig én faktor som drev kostnadene opp.

- Prisen for stillas er vesentlig høyere enn det som er avsatt i budsjettet. Det var i utgangspunktet tenkt en enklere løsning når konsulent vurderte kostnadene. Det har i ettertid blitt klart at for å kunne samle opp miljøfarlig avfall fra sandblåsing av de delene av brua som må males på nytt, så må i prinsippet hele undersiden av brua dekkes med stillas slik at man kan samle opp blåsesand og gammel maling.

Her er det snakk om gammel maling som blant annet inneholder bly. Dette miljøtiltaket gjør arbeidet cirka én million dyrere enn budsjettert.

Etterlengtet prosjekt
Sandblåsingen av bruas stålkonstruksjon skaper også noe støy, men entreprenør Odd Arve Våg, lover at det blir tatt hensyn til naboene. Han sier den delen av arbeidet som lager bråk ikke vil vare lenger enn til klokken seks-syv om kveldene.

Selv om restaureringen både betyr stenging av veien og noe støy i området, gleder Varøy seg over at prosjektet endelig lar seg gjennomføre.

- Vi gleder oss til dette og er utålmodige etter å komme i gang, sier Varøy. Han legger til at oppgraderingen av brua har måttet vente i mange år, selv om behovet har vært der en god stund.

- Det er nok 30-40 år siden sist den ble malt, anslår Varøy. 

Parallelt med maling og asfaltering skal det også gjøre enkelte reparasjoner.

- Men vi å prioritere, og ønsker på ingen måte å få budsjettoverskridelser. Det som skal gjøres av reparasjoner under brua, kan utføres uten at vi må stenge trafikken og kan derfor også tas på et senere tidspunkt, sier han.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok