Nå gjenåpnes mottaket på Dagsrud

UDI-sjef Frode Forfang deltok da Nome statlige mottak offisielt åpnet dørene etter et halvt år uten drift. Men de første beboerne har ennå ikke ankommet.

UDI-sjef Frode Forfang

Tor Espen Simonsen

Innflyttingen vil trolig skje gradvis fra neste uke, og er ventet å ta mer tid enn vanlig grunnet smittevernreglene.

Opp til 150 nye beboere skal på plass.

- Blir et bedre sted
Det var i fjor høst at Kanalen meldte at nærmere 200 beboere, hvorav rundt 50 barn, måtte flytte ut av mottaket på Dagsrud ved juletider.

Avgjørelsen vakte stor oppstandelse, og en spontan demonstrasjon mot nedleggelsen ble dratt i gang av lokale krefter. Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret var selv blant de selv deltok i fakkeltoget, der mange hundre mennesker trosset regnværet og slagordet lød: «UDI - la dem bli».

- Jeg er stolt av hele kommunen som viste et slikt engasjement. Nome blir et bedre sted av at mottaket ligger her, sa hun blant annet under åpningen.

Stabilitet og langsiktighet
UDI-sjef Frode Forfang har fått med seg den lokale motstanden mot UDIs avgjørelse. Han velger å snu det til noe positivt.

- Det er godt å vite at mottaket har sterk støtte i lokalsamfunnet. Selv om ikke det var utslagsgivende i anbudsprosessen, er det en styrke, sa han.

- Vi har fått på plass en ny modell for mottaksdrift fra og med i år, der vi skal ha noen basismottak som er mer stabile og langsiktige. Nome er ett av disse som kan drive med større grad av stabilitet og sikkerhet, sa Forfang om fremtiden på Dagsrud.

Tilbake på plass: De ansatte ved Nome statlige mottak, Dagsrud.


Tre millioner til oppussing
Representanter fra UDI sentralt og regionalt, samt delegater fra Nome kommune og media var til stede da mottaket ble åpnet. Flere av beboerrommene og leilighetene er pusset opp i perioden uten ordinær drift.

I kontrakten med UDI har Nome kommune forpliktet seg til en restaureringsplan på tre millioner over to år.

Blant annet har leiligheter for familier og fellesfløyer for kvinner fått en ansiktsløftning. Delegasjonen fikk dessuten en omvisning i deler av boligmassen. Det har vært tid til å pusse opp i perioden fra 24. april, da UDI varslet at Nome fikk ny kontakt. Avklaringen kom etter at anbudsrunden var utsatt en rekke ganger i høst og vinter, og først etter at selve anbudet var trukket tilbake og omformulert i våres.


- Høsten 2019 ble det klart at mottaket på Dagsrud måtte stenge etter 26 års drift. Nærmere 200 beboere, hvorav 50 barn, ble på kort tid flyttet til andre kommuner. Få måneder senere starter driften opp igjen. Synes UDI at dette var en god måte å løse saken på, Frode Forfang?

- Det hadde vært en fordel med sammenhengene drift, men Nome var på utgående kontrakt og vi hadde brukt opp alle opsjoner. Det ville vært brudd på reglene om offentlig anskaffelse og latt mottaket drive videre uten kontrakt.

- Men mottaket ventet hele høsten 2019 på en anbudsutlysning som stadig ble forsinket. Det var dette som skapte «gapet» som ledet til at beboerne måtte flytte. Var det en god måte å gjøre det på?

- Årsaken til at det ble slik skyldes dels reglene rundt offentlig anskaffelse, dels UDIs omstrukturering av modellen for mottak og dels færre asylankomster. Men jeg har ingen problemer med å forstå at det ble opplevd som krevende. Nå har Nome fått kontrakt som basismottak, som legger til rette for langsiktig og stabil drift.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok