Nær dobling: Eventyrlige tall for Telemarkskanalen

Tilstrømningen av turister til Telemarkskanalen sprenger alle rekorder. Så langt i juli ligger er tallet på fritidsbåter som sluses fra Ulefoss og vestover opp 90 prosent fra i fjoråret.

Til nå i år er antallet fritidsbåter på Telemarkskanalen nesten doblet.


Tor Espen Simonsen

Den svenske skjærgården er stengt, og den norske skjærgården er sprengt. Også langs «ferskvannsfjorden» fra Skien til Dalen har det kokt i fellesferien.

Flere og lengre seilaser
Bekreftelsen fikk Kanalen av de mange slusevokterne vi snakket med mandag denne uka. Det har vært mye å gjøre, og mange tunge tak, sier ungdommene som sørger for trygg slusing både Ulefoss og Lunde sluser.

Daglig leder i Telemarkskanalen FKF, Steinar Arntzen, sitter dessuten på helt ferske tall som viser at trafikken nesten der boblet: Antallet fritidsbåter økter kraftig sammenlignet med fjoråret, og de reisende legger ut på lengre seilaser enn før.

Steinar Arntzen

LES OGSÅ: Denne uke stakk værgudene kjepper i hjula for turistmagneten. Sluseanleggene mellom Ulefoss og Hogga ble stengt for fritidsbåter på grunn av for sterk vannføring.

På toppen av positiv trend
Tallet på fritidsbåter som sluses opp fra Norsjø ved Ulefoss og videre vestover ligger 90 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Nærmere 300 fritidsbåter har så langt passert sluseanlegget ved Ulefossen, noe som er 140 flere enn i 2019. Dette kommer på toppen av en positiv trend som har holdt seg helt siden NRKs Minutt-for-minutt-sending i 2012.

Også fra Skiensfjorden og opp i Norsjø er økningen betydelig viser statistikken. Så langt er 551 båter løftet opp via kanaleggene til Norsjø, noe som gir en vekst på knappe 60 prosent. Dette indikerer samtidig at flere av de reisende har lagt ut på lengre seilaser enn tidligere.

- Målet er Dalen
Et eksempel fikk journalisten mandag formiddag. Lisa Jomisko og Aleksander Jomisko har tatt turen fra Strømmen ved Drammen til Ulefoss med egen båt.
- Dette er første tur langs Telemarkskanalalen, og målet er å sluse hele veien opp til Dalen, roper Aleksander fra båtens akterende mens han holder i tauene for å hindre at båten slår mot gråsteinsmuren idet slusevokterne lar vannet fra Eidselva fosse inn og fylle kammeret.  

Familien Jomisko på tur opp mot Dalen.

Sommervikarene Even Tinnesand fra Lunde, Kaja Hosen (19) fra Ulefoss, Ole Haatveit fra Ulefoss og Joakim Gjølstad fra Nesodden sørger denne dagen for at søsknene Jomisko fraktes trygt gjennom anlegget.

- Det har vært stort trykk her ja, men det er roligere nå, forteller Even Tinnesand. Noen dager har rundt 30 småbåter passert slusa opp eller ned via Ulefoss, og det har vært køtendenser. Enkelte dager har mannskapet måttet jobbe overtid for å få båtene frem. Men stort sett har det gått greit, får Kanalen høre.

Slusevoktere på Ulefoss: Joakim Gjølstad, Ole Haatveit, Even Tinnesand og Kaja Hosen.


«Verst» midt i juli
Mandager er det møtedag i Lunde. Da kommer MS Victoria og MS Henrik Ibsen i hver sin retning og møtes i Lunde for å snu. En utsolgt Victoria ankommer fullastet med passasjerer, sykler og kanoer. De aller fleste om bord skal videre vestover, og må derfor bytte båt. En stor menneskemengde samles på kaia der MS Henrik Ibsen venter. Noen skal dessuten videre med MS Telemarken som ligger til kais nedstrøms for slusa.Likevel er det rolig denne uka, om vi skal tro slusevokter Simen Saga (22) fra Lunde. Han tar seg en velfortjent Båtis etter å ha lempet sykler og kanoer av og på Henrik Ibsen som rager rundt tre meter over kaikanten på oversiden av sluseanlegget i Lunde.
- Det var mye mer folk forrige mandag, og for to uker siden var det nok mest, sier han.

Simen Saga har egentlig oppmøte sted på Hogga, men drar til Lunde på mandager for å hjelpe til når rutebåtene møtes.

Simen Saga tar i et tak.


Påtrykk også fra land
Telemarkskanalen regionalpark har utplassert tellepunkter ved slusa og Lunde og på Vrangfoss, men statistikken herfra er ennå ikke tilgjengelig. Det antas likevel at tilstrømning fra landsiden også har økt betraktelig i år. Det vises blant annet hos Telemark Kanalcamping, som har sprengt alle rekorder.

Driver, Erling Skoe, opplyser at han flere ganger har måttet stoppe forhåndbookingen.
- Men vi har ennå ikke avvist noen som har kommet direkte til oss, sier han.

Erling Skoe


Skoe forteller om lange dager, og ansatte som har strukket seg og gitt mye for å få sesongen til å skli lett.

Siste uka i juli har situasjonen roet seg noe. Men fortsatt er det mange bobiler når Kanalen går gjennom området.
- I dag følte jeg nesten at det var tomt her, mot hva det har vært. Men faktum er at denne uka er mye bedre enn på samme tid i fjor, sier Skoe.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok