Kaste-Stoadalen utsettes i seks nye måneder

Oppstarten for Kaste-Stoadalen, den nye parsellen på veien mellom Ulefoss og Lunde, blir forsinket i minst seks måneder. Nok en gang er det også rot med finansieringen.

Svein Tovslid


Tor Espen Simonsen

Siden 40 prosent av prosjektet skal være brukerfinansiert ved bompenger (resten betales av Vestfold og Telemark fylkeskommune) må saken godkjennes av Stortinget. Men politikerne på Løvebakken rakk ikke å få proposisjonen til behandling før sommeren. Dermed setter regionale veimyndigheter sin lit til at saken går igjennom i høstsesjonen.

Uansett gir dette en forsinket oppstart på minst seks måneder, målt mot den opprinnelige kjøreplanen, bekrefter prosjektleder Svein Tovslid.  Bomprisene ble lavere
Det var i november 2011 at veisjef Tore Kaurin meddelte av Kaste-Stoadalen lot seg fullfinansiere med ett bompunkt på den nye veien, og med betydelig reduserte takster sammenlignet med hva de første kalkylene la opp til. Antall passeringer som en personbil må betale for ble redusert fra 60 til 40, noe som gir en månedlig maksutgift på 800 kroner ved bruk av bombrikke (målt i 2019-kroner). Samtidig ble taksten for tyngre kjøretøy redusert fra 90 til 50 kroner.

Den gang slo Kaurin også fast at anleggsstart trolig ville finne sted i løpet av våren 2021. 

- Nå kan vi kanskje starte opp på høsten 2021, sier Tovslid som en kommentar til at Stortinget ikke fikk behandlet saken før ferien.

Glemte inflasjonen – vedtok i 2019-penger
I tillegg «sprekker» den fylkeskommunale delen av finansieringen med rundt 20 millioner kroner. Da fylkestinget vedtok sitt reviderte budsjett før sommeren, ble politikerne orientert om at inflasjon (altså pris- og lønnsvekst) ikke var tatt med i det opprinnelige vedtaket om bygge Kaste-Stoadalen.

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg (AP), sier til Kanalen at han ennå ikke har fått noe detaljert orientering, men avdramatisere betydningen av «sprekken».
- Fylkestinget vedtok det reviderte budsjettet, inkludert Kaste-Stoadalen, etter å ha fått orienteringen om at prosjektet blir rundt 30 million kroner dyrere på grunn av prisveksten, sier Høiberg.Tovslid presiserer at fylkeskommunes andel av prisveksten er mindre enn 30 millioner, og understreker at den bompengefinansierte delen uansett er regulert med tanke på inflasjon. Dermed sitter fylkeskommunen «bare» igjen med en ekstraregning på rundt 18 millioner.

- I 2018 stoppet saken opp etter at direktoratet gjennomførte en kvalitetssjekk av kalkylene. Da ble det dramatisk, og saken stoppet nesten opp. Men det er ikke det som har skjedd denne gangen, Tovslid?
- Nei, det er ingen endringer i selve kalkylen, og saken går sin gang. Men i fylkestingets vedtak er dette med prisstigningen fra 2019 til 2021 ikke lagt inn. Dette påvirker ikke den delen som er bompengefinansiert, ettersom prisstigning her er tatt ved indeksregulering av passeringstakstene.

- Ingen forsinkelse på grunn av oss
Arve Høiberg i samferdselsutvalget sier det er hans oppgave å unngå at det sås tvil om fylkeskommunens vilje til å få veiprosjektet realisert. Han vil ikke høre snakk om at rotet med prisstigningen i det opprinnelige vedtaket skaper tvil rundt Kaste-Stoadalen.

- Min jobb er å sørge for at det ikke skapes ytterligere forsinkelser på grunn av oss (fylkeskommunen, journ). Da håper jeg alle andre også kan bidra til det, sier Høiby.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok