Dette er Kristins budskap til frivillige lag og foreninger

Kommuneoverlege Kristin Sekse har en klar oppfordring til frivillige lag og foreninger som har stengt ned eller redusert sin aktivitet i koronatiden.

KLAR OPPFORDRING: Kommuneoverlege Kristin Sekse har en klar oppfordring til lag og foreninger i Nome.

Tor Espen Simonsen

Mange grupper i samfunnet, blant annet eldre, syke eller personer som står utenfor arbeidslivet, bruker frivilligheten som viktige sosiale møtepunkter i sin hverdag.

Sosial kontakt og aktivisering har vært sterkt begrenset siden Norge og resten av verden ble stengt ned i mars.

Oversiktlig og trygt 
Nå mener kommuneoverlege Kristin Sekse at situasjonen er så oversiktlig og trygg at frivillige lag og foreninger bør gjenoppta sin drift og avholde fysiske møter og aktiviteter.

- Start opp, anbefaler hun.

- Bare sørg for å overholde smittevernreglene.


Det vi pleier å gjøre
Sekse viser til at Folkehelseinstituttet har god informasjon og veiledning til hvordan frivillige aktiviteter kan gjenopptas på en trygg måte.

- Per i dag er vi smittefrie i Nome, og vi har et godt apparat for testing og sporing. Da er det også viktig at vi kommer i gang med det vi pleier å gjøre, sier Sekse.

Etter det Kanalen forstår har svært mange foreninger rettet spørsmål om hvordan de skal innrett sin drift utover høsten. Det har vært så mange henvendelser at kommuneoverlegen ikke har rukket å kvittere ute alle. Nå går hun ut på bred front og ber frivilligheten starte opp igjen.

Også ved RIBO og Lundetunet er det nå lagt til rette for at frivillige kan ha møter og aktivitet.

Dette er lurt å huske på  
Blant de viktigste smittevernreglene som gjelder for frivillige lag er dette:

- Sosial avstand gjelder fremdeles, antall personer og avstanden mellom deltakerne i et møterom må ivaretas.
Husk at det gjelder egen regler for større arrangementer.

- Hånd- og hostehygiene må passes på og det må være mulig å vaske eller desinfisere hendene.

- Arrangørene må vite hvem som deltar, og det må foreligge navnelister. Dette er viktig ved eventuell smittesporing på et senere tidspunkt.

- Informasjon og kompetanse: Det kan være lurt å peke ut en smittevernansvarlig i laget, eller en som har ansvar for hvert enkelte møte. Denne personen kan blant annet ha ansvar for å svare på spørsmål om informere om smittevern når deltakerne ankommer.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok