Nye veiprosjekter gjør at Oslo rykker nærmere

Statens Vegvesen vil fremskynde arbeidet med å utbedre påkoblingen mellom riksveg 36 og E18 mot Oslo og Sørlandet.

Flyfotoet viser byggingen av den nye traseen mellom Klovholt og Geiteryggen/Skyggestein. Herfra og ut til E18 skal det bygges ny RV36 fra 2027

Tor Espen Simonsen

Også E134 mellom Elgsjø og Kongsberg skal utbedres.

Begge prosjektene vil gi kortere reisetid fra Nome til viktige arbeidsmarkeder i Grenland, Vestfold, Kongsberg og Oslo. Samtidig er det et vesentlig element at trafikksikkerheten også bedres.

Fjerne flaskehals
Den nye RV36-traseen mellom Klovholt og Geiteryggen/Skyggestein har allerede kortet ned reisetiden og forbedret kjøreforholdene betydelig mellom Nome og Grenland. Men som de fleste vet ender den nye trefelts motorveien i et veimessig «intet» ved Geiteryggen. Skal du videre mot E18 må du gjennom Trommedalen, Rødmyr, Klyve og ikke minst sentrum av Porsgrunn.

Det er denne strekningen som etter planen skal få en helt ny vei, fra rundkjøringen på Skyggestein til E18 i Skjelsvik.

Bindeledd mellom to europaveier
Opprinnelig lå planene langt frem i tid. Men i den nye nasjonale transportplanen (NTP) foreslår Statens Vegvesen å fremskynde oppstarten til 2027. Det betyr at Lunde og Ulefoss kan rykke nærmere E18 innen ti år. Prosjektet er beregnet til å koste 5,2 milliarder kroner, og skal delvis finansieres med bompenger. Begrunnelsen er å utvikle en trasé av riksvei 36 gjennom Grenland, som et nytt bindeledd mellom E18 og E134. I praksis betyr det å fjerne Grenland som flaskehals fra kartet.

Det er ventet at en ny vei, utenom tettbebygde strøk i Grenland, korter reisetiden betydelig, særlig vinterstid og i rushtiden.

Bedring på Meheia
I andre enden foreslås det utbedringer på E134. Den siste tiden er det gjort betydelige oppgraderinger av europaveien gjennom Kongsberg, mens det har vært dårlig stelt på Telemarksiden.

I NTP ligger det også inne et prosjekt som oppgraderer strekningen mellom Elgsjø og Saggrenda for 2,23 milliarder kroner.

Ulike korridorer
Kanalen har sendt spørsmål til Statens Vegvesen, og bedt om svar på hvor lang den nye traseen i Grenland etter planen skal bli, og hvor mye av dagens kjøretid reisende fra Nome kan forventet at milliardprosjektet vil kutte bort.

Statens Vegvesen skal i gang med å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for ny riksvei 36 på strekningen Skjelsvikdalen-Skyggestein. Målet med dette arbeidet er å finne en korridor som legger til rette for mer effektiv og trafikksikker veg.

- Det er først når planprogrammet er fastsatt at vi vet hvilke korridorer som skal utredes. Det er derfor vanskelig å gi eksakt lengde på veien. I en konsekvensutredning er det flere korridorer som vil bli utredet, opplyser Ole Magnus Haug i Statens Vegvesen. I planprogrammet vil det bli satt mål om tidsbesparelse på strekningen, opplyser han.

- De ulike alternativene vil ha ulik tidsbesparelse og vurdering av dette vil være en del av utredningen.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok