Nå skal politiet gå hardt etter smittevern-forbrytere

På bakgrunn av den sterkt økende spredning av Covid-19 i samfunnet og flere lokale utbrudd, strammer Sør-Øst politidistrikt inn. Bøter og fengsel opp til seks måneder kan vente de som ikke følger korona-reglene. 


Tor Espen Simonsen 

Konsekvensene av ikke å følge smittevernreglene kan være svært alvorlige og gjøre situasjonen verre. Politiet skjerper nå håndhevelse av smittevernregelverket, heter det i en uttalelse fra etaten.  

Aktiv smittespredning, brudd på karantene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg vil bli anmeldt.

Eksempler på dette er politioppdrag tilknyttet private fester og arrangementer.

Men politiet understreker at straff er ikke noe mål i seg selv. Det viktigst er at folk etterlever de regler og anbefalinger som gis av myndighetene. Alle kan på den måten bidra til å redusere smittespredningen.

Brudd på korona-regler kan sende folk bak lås og slå
Konsekvenser ved brudd på smittevernregelverk der politiet blandes inn vil i hovedsak være bøter, men også med fengsel opp til seks måneder:
 
• Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtreder karantenereglene/regler om isolasjon kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Den nærmere vurderingen av straffereaksjonen gjøres av påtalemyndigheten og domstolen.

• Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000,- per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter. 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok