Nome fortsatt «gult» - men vegg-i-vegg med «rød sone»

Det er innført ekstra strenge koronaregler i Vestfold og Grenland. Nome er siste skanse som foreløpig bare følger nasjonale retningslinjer.


Tor Espen Simonsen

Strengere regler i nabokommunene får konsekvenser for pendlere og enkelte skoleelever fra Nome.

Fylkesmannen og kommunene i Vestfold og Telemark er enige om å innføre regionale koronatiltak i kommuner med høy smitte.
 - Det er viktig at ta hensyn til barn og unge og at disse skal skjermes i størst mulig grad, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Starter mandag
Det betyr også at alle videregående skoler i Grenland er i rød beredskap, noe som berører flere elevere fra Nome.

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler på rødt nivå fra og med mandag 9. november innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning.

LES OGSÅ: Politiet skal slå hardere ned på korona-brudd 

Dette er sonene
Soneinndeling der hele Vestfold og Grenland defineres som «røde» områder, baserer seg på smittesituasjonen.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har derfor besluttet at fylket skal deles inn i to soner basert på smittesituasjonen i den enkelte kommune.

Sone 1 defineres som røde: Alle kommuner i Vestfold samt Siljan, Bamble, Skien og Porsgrunn kommune
Sone 2 defineres som gule: Øvrig kommuner i gamle Telemark.

Konsekvenser for pendlere
Selv om Nome fortsatt er på gult nivå og kun forholder seg til de nasjonale retningslinjene, får soneinndelingen i fylket konsekvenser for skoleelever og pendlere i Nome.

For de røde kommunene i Grenland gjelder disse tiltakene:
- Stans i breddeidrett for voksen, inkludert organisert trening, stevner, cup, turnering og kamp.
- Mulighetene for organisert barneidrett opprettholdes for barn og unge under 20 år. Men det anbefales ikke stevner og cuper, turnering eller kamp på tvers av kommunegrenser.
- Det anbefales bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig med sosial distanse, eksempelvis i kollektivtrafikken eller på kjøpesentre.
- Hjemmekontor anbefales for de som kan, noe som også gjelde de som bor i andre kommuner og pendler inn til Grenland.

For skoleelever som bor i Nome, men går på skolen i Skien eller Porsgrunn, vil det bli tilrettelagt undervisning særskilte behov, og for elever som har praktisk opplæring. Det vil også bli tilrettelagt for at elever som av ulike grunner ikke har utbytte av eller mulighet for digital opplæring, kan møte på skolen.

Nome videregående skole og andre videregående skoler i det «øvre Telemark» forholder seg til smitteverntiltak på gult nivå.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok