Slik er politiets straff for korona-brudd

Politiet har i dag kommet med detaljert informasjon om hvor hvor stor straffen er på ulike typer brudd på korona-reglene. Se fullstendig oversikt her.

- Vi har mottatt flere forespørsler på bøtenivået ved brudd på koronareglene, sier Torgny Alstad i politiet. 

Nedenfor ligger politiets normalsatser for koronarelaterte lovbrudd. Dette er et utgangspunkt, og påtalemyndigheten kan fravike normalsatsene avhengig av den konkrete saken.

- Det bemerkes videre at det må hensyntas lokale bestemmelser, presiserer Alstad. 

Forhold

Hjemmel

Bøtesats

Brudd på karanteneplikt – ankommet fra utlandet

Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 5

20 000

Brudd på karanteneplikt – etter nærkontakt med bekreftet smittet

Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 8

20 000

Brudd på isolasjonsplikt – bekreftet smittet 

Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 11

20 000

Forbud mot alkoholservering etter klokken 24:00

Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 14 a) femte ledd

Fra 10 000 – 50 000

(konkret vurdering av tidspunkt og antall besøkende)

7. Koronarelaterte lovbrudd – lokale bestemmelser

(Nome har ikke disse lokale bestemmelsene: Ikke alle kommuner har lokale forskrifter. Videre vil det kunne variere i noen grad hvilke påbud/forbud som gjelder I den enkelte kommune)

Forhold

Hjemmel

Bøtesats

Brudd på plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende 

Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

2 000

Plikten gjelder ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Brudd på plikt til å bruke munnbind i butikker mv. når det ikke er mulig å holde en meters avstand

Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

2 000

Plikten gjelder ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Brudd på plikt for ansatte og besøkende ved serveringssteder som har skjenkebevilling om å bruke munnbind i områder hvor gjester har tilgang / når de ikke kan overholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

2 000

(vurder høyere sats der overtredelsen er systematisk)

Arrangere eller delta på privat arrangement med flere enn 10 deltakere 

Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

10000 for arrangør/

       5000 for å delta.

Arrangere eller delta på privat arrangement hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand 

Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

10 000 for arrangør/

5000 for å delta

     

Brudd på regler om gjennomføring av arrangementer med mer enn 20 personer tilstede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

10 000 og oppover (avhengig hvor mange som er tilstede)

Foretak: 50000

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok