Avbrøt møte i formannskapet med milliongave

Rett etter at det svært så alvorlige budsjettmøtet i formannskapet var startet, banket det på døra. Inn kom daglig leder i Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde og avbrøt møtet.


Tor Espen Simonsen

Politikerne er samlet for å diskutere kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021, der det venter kutt av 32 stillinger og innsparinger på 19 millioner.

Etter at det banket på døra og Guri Ramtoft overleverte sin sjekk, ble kommunen litt over én million kroner rikere.

Gavesjekken skal gå til etablering av trenings- og lekeapparater i sentrum av Ulefoss og Lunde, slik kanalen tidligere har skrevet.

Du kan lese mer om politikerne store oppgave med å vedta et rekordstramt budsjett for neste år her. 

Slik skal gaven brukes
I gavesøknaden er det skissert hvordan prosjektet med leke- og treningsapparater er tenkt brukt. 

Det er fem tiltak i prosjektet: 
- Aktivitetsarena ved Ulefoss samfunnshus
- Aktivitets- og lekearena ved Ulefoss torg
- Utvidet lekeanlegg på Sirkustomta, Lunde 
- Aktivitets - og lekearena i Lunde slusepark 
- Aktivitetsarena for seniortrening i Lunde slusepark

I tillegg ønsker kommunen å arbeide videre med to mer omfangsrike konsept. En aktivitetsarena på Sirkustomta i Lunde og et skateanlegg i betong på Ulefoss.

Du kan lese hele artikkelen om sentrumsoppgraderingene i Kanalens eAvis fra 15. oktober her. 

 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok