Ingen er sykere enn folk i Nome. Fraværet har økt med 19 prosent

NAVs ferske statistikk over sykefraværet i Vestfold og Telemark tegner ikke noe positivt bilde av situasjonen i Nome.

Terje Tønnessen, NAV


Tor Espen Simonsen 

Særlig én bransje trekker sykefraværet i negativ retning. Men mye av dette kan forklares med smitteverntiltak.

Selv om det økte sykefraværet i 2020 knytter seg til det strenge smittevernregimet, har befolkningen i Nome et høyere fravær enn snittet ellers i den norske befolkningen. Og vi er den gruppen i hele Vestfold-Telemark med aller mest legemeldt fravær.

I Nome økte fraværet til 5,8 prosent i tredje kvartal, som er det høyeste tallet i hele Vestfold-Telemark. Det er en økning på over 19 prosent fra 2019. 

Luftveissymptomer
Det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark var 4,8 prosent i samme periode. Dette er en økning på fem prosent sammenlignet med fjoråret.  

Sykefraværet har tydelig blitt påvirket av pandemien. Tall for tredje kvartal viser en økning på 30 prosent i antall sykemeldinger som skyldes sykdommer i luftveiene.

- Mange med luftveissymptomer er nå eller har vært sykmeldt. Dette trekker naturligvis opp det samlede sykefraværet i fylket. Samtidig er det relativt stor nedgang i sykefraværet knyttet til enkelte andre diagnoser. Vi vet ikke om dette er noe tilfeldig, men at det helt klart en sammenheng med de omfattende smittvernsreglene og anbefalingene rundt pandemien i samfunnet, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Sykefravær i Vestfold-Telemark tredje kvartal.


Høyere sykefravær blant kvinner
I Vestfold og Telemark er det legemeldte sykefraværet hele 6 prosent for kvinner og 3,8 prosent for menn. Det har vært høyest økning av sykefravær i aldersgruppen 60 - 64 år, særlig blant menn.

Høyest sykefraværet innen helse- og sosialtjenester
Det er stor variasjon i sykefraværet i de ulike bransjene i fylket. Fraværet er høyest innen helse- og sosialtjenester med et sykefravær på nesten sju prosent.

Samtidig er det reduksjon i sykefraværet i overnatting- og serveringsbransjen. Dette henger sannsynligvis sammen med at flere er permittert i denne bransjen.

– At sykefraværet er størst innen helse- og sosialtjenester er ikke overraskende. Sektoren har vært under enormt press, og det har vært høye krav om arbeidsinnsats for mange i disse yrkene. I tillegg har de ansatte i større grad vært utsatt for smitterisiko enn mange andre yrkesgrupper, sier Tønnessen.

Slik rangeres kommunene
Kommunen i det nye fylket med den «friskeste» innbyggermassen er Nissedal, med et fravær under fire prosent, som også er vesentlig lavere enn både fylkes- og landssnitt.

Bak Nome følger Holmestrand, Notodden og Siljan. Midt-Telemark kommune ligger som nummer syv i oversikten og har også dårligere tall enn fylkessnittet.For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok