Kaster om på planene i siste liten. Flere huseiere kan slippe ekstra strenge verneregler

I tirsdagens hektiske budsjettmøte skal politikerne også banke gjennom en plan som får stor betydning for mange husiere i Nome. De siste dagene har politikerne jobbet mot klokka for å gjøre endringer.  

Knut Dahl vil la åtte områder slippe ekstra vern


Tor Espen Simonsen

Folk i Nome kan oppleve at eiendommene deres settes på lista over nye hensynssoner for kulturmiljø. I praksis er dette snakk om en type vern som legger begrensinger på hva eierne kan gjøre av restaurering og modernisering. 

I kulturminneloven defineres «kulturmiljø» som «områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng». I Nome gjelder dette mange helt vanlige hjem og gårdsbruk.

LES OGSÅ: Advarer ikke mot Skien-turer

Må gjette riktig

Slik Kanalen tidligere har skrevet er det særlig boligutbyggingen på Ajer og sentrumsgrensene i Lunde som har vært stridstemaer i planarbeidet. Grunnen er at en kommuneplan legger tunge bånd på hvordan ulike områder av Nome kan benyttes de neste ti årene.

Planen sier eksempelvis hvor det skal være bolig, hvor det skal være næring og hvor det skal settes av plass til lek, fritid og idrett. Det gjelder med andre ord å «gjette» riktig om fremtidens behov.

Følger du ikke med i timen, kan det bli lagt betydelige begrensinger på din eiendom.  

LES OGSÅ: Flere avganger fra Lunde blir innstilt 

Nå er vi så seint i prosessen at det kun er politikerne som kan endre innholdet i den omfattende kommuneplanen som vedtas tirsdag denne uka. 


27 områder kan bli berørt
Og helt på tampen har det dukket opp et nytt stridstema, knyttet til vern av kulturminner. Nærmest ved en tilfeldigvis har saken kommet på bordet, etter at Cappelen-systemet oppdaget administrasjonens forslag om å definere Holla gård inn i en hensynssone for kulturmiljø.

Blir en eiendom definert inn i en slik sone anses den som viktigere å bevare enn andre bygg og anlegg. Det får stor betydning for byggesaker og reguleringssaker, for eksempel hvis eiere skal bygge på, sette opp en garasje eller modernisere. Rehabilitering må da gjøres på en måte som tar vare på den historiske, arkitektoniske og kulturelle verdien innenfor «sonen».

LES OGSÅ: Sterk smittevekst der mange drar for å handle julegaver 

Politikerne har allerede signalisert at Holla gård slipper unna. Men i planforslaget finnes det 26 andre områder, inklusiv mange private boliger og gårdsbruk, som kan bli innlemmet i vernesoner, med sterke begrensninger for eierne.  

Her er hele lista slik den står i forslaget til kommuneplan:

Fen Lensmannsgård
Søve gård Landbruksskole
Hovland (Fen)
Norheim Gårdstun
Flåbygd, flere gårdstun i kulturlandskapet
Holden Hovedgårdsmiljø
Øvre Verket, arbeidermiljø
Lanna, eldre sentrumsbebyggelse
Lille Ulefos og omegn 
Ulefos Hovedgaard
Svenseid stasjon
Øvre Tveitan
Holla gård Gårdstun
Lunde prestegård
Valen
Lunde bygdetun
Felland Bygdetun
Flåbygd Lensmannsgård
Ekornrød
Arbeidermiljø Ulefoss
Holla prestegård
Landsmarka kapell med omegn
Helgen kirke med omegn
Flåbygd kirke med omegn
Lunde kirke med omegn
Holla kirke med omegn
Romnes kirke med omegn

Her kan du lese kommunens egen liste og begrunnelse

Det er verdt å merke seg at en sone for kulturmiljø kan strekke seg et godt stykke utover eiendommene som nevnes.

LES OGSÅ: Årets bedrift og årets etablerer i Nome er kåret 

Vurderer å ta ut åtte områder
Et eksempel på dette er den videregående skolen på Søve. Her er det gamle biblioteket og undervisningsbygget tegnet at arkitekt Sverre Fehn av vernemessig interesse. Men hensynssonen for kulturminner dekker et mye større område, og inkluderer eplehagen som vender ut mot Norsjø. Det vil i praksis si at ny bebyggelse, som nye skolebygg, må gjennom en mer krevende byråkratisk prosess før de lar seg realisere.

 De gule ringene viser det gamle biblioteket og Sverre Fehn-bygget på Søve. Men den sorte, stiplede linjen viser hele vernesonen som er foreslått i planen.

Knut Dahl i Nome AP forteller at partiet og koalisjonen jobber med å ta ut i alt åtte av de 27 foreslåtte sonene når saken kommer opp i kommunestyret på tirsdag. Det er også dialog med opposisjonen i denne saken.

Dahl opplyser at det i øyeblikket er disse åtte som kan bli strøket fra lista:


Fen Lensmannsgård
Hovland (Fen)
Norheim Gårdstun
Flåbygd, flere gårdstun i kulturlandskapet
Lanna
Øver Tveitan gård
Holla gård
Valen gård

Dahl begrunner dette med at et ytterligere vern av private eiendommer ikke bør gjøres uten at eierne er mer involvert i prosessen.

- Urimelig og uforståelig
Cappelen har i et eget brev til politikerne også påpekt at informasjonen rundt verneprosessen har vært svak.

- Grunneier ble ikke tatt med [på råd], eller informert om denne vurderingen og avgjørelsen før vi tilfeldigvis oppdaget dette da den nye kommuneplanen ble sendt ut på høring i juni 2020, skriver Carl Diderik Cappelen og hans sønn Johan Diderik Cappelen i brevet. Sistnevnte bor også på Holla gård.

- Ved å registrere Holla gård som «kulturmiljø» sier man i praksis at man ønsker å «konservere» en gård i aktiv drift til å se ut slik den gjør i dag. Det virker urimelig og uforståelig når eierne av Holla gård nå jobber med å løfte gårdsbruket til et fremtidsrettet nivå, heter det i brevet.For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok