Nå får alle berørte uttale seg om «vernesonene»

Alle som berøres av de såkalte hensynssonene for kulturmiljø i kommuneplanen, skal få uttale seg i en høringsrunde.

Knut Dahl la frem forslaget om å ta ut åtte områder fra lista.
Tor Espen Simonsen 


Kanalen skrev i går at 27 områder i Nome kan bli underlagt strenge verneregler, som begrenser eiernes muligheter til modernisering og rehabilitering. Oppslaget har vakt oppsikt blant flere av de berørte. Det rettes blant annet kritikk om manglende involvering og varsling i forkant av forslaget.

Denne kritikken har også kommet fra Cappelen-systemet. Derfra ble det reagert etter at Holla gård ble foreslått som hensynssone for kulturmiljø.


Nå blir alle kontaktet 

Knut Dahl (AP) varslet i går at posisjonen i Nome ville ta åtte objekter ut av lista som opprinnelig rommet 27 områder i Nome.

LES OGSÅ: MTE-strøm fusjonerer 

Dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyret tirsdag ettermiddag. I tillegg ble det bestemt at alle de som er berørt skal få delta i en høringsrunde.

Det betyr at samtlige blir kontaktet med informasjon og får anledning til å uttale seg.  

Etter at Kanalen skrev om saken i går har politikerne hatt dialog med flere parter. Som en konsekvens av dette er Svenseid stasjon blant områdene som strykes. Lista over de som slipper å bli definert som kulturmiljø ser nå slik ut:

- Lensmannsgården Fen
- Hovland
- Norheim
- Flåbygd
- Lanna
- Svenseid stasjon
- Holla Gård 
- Valen.

LES OGSÅ: Se hvem som ble årets bedrift og årets etablerer 2020

Frist i februar - før ny behandling
I vedtaket som politikerne gjorde heter det at:

- Planen sendes på begrenset høring til eiere av eiendommer som berøres av hensynssone kulturmiljø.

I tillegg skal Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, samt interesseorganisasjoner for kulturmiljø og lokalhistorie få uttale seg.
Høringsfristen settes til 12.02.21.

Knut Dahl sier til avisa at hele lista, også de åtte områdene som nå er tatt ut, kommer til ny politisk behandling når høringsrunden er ferdig. Tanken er at det skal skje i første halvår av 2021.For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok