Elevene satt oppå hverandre på scenen - helt i tråd med risikovurderingen, sier rektor

Nome Kulturskoles juleforestilling gikk sin seiersgang med to forestillinger og 177 solgte billetter sist lørdag. Flere gjester har i etterkant reagert på sviktende smittevern. – Vi har fulgt alle rutiner, sier kulturskolerektor.

Cedomir Popadic

Tor Espen Simonsen

Enkelte publikummere, og de som har sett bilder fra forestillingen på nettet, reagerer på smittevernregimet.

Her er en oppsummering av det noen av Kanalens lesere har henvendt seg til avisa om: 

- Hvorfor er ikke arrangementet avlyst når folk oppfordres til minst mulig sosial interaksjon og det meste av kulturaktiviteter og konserter er avlyst frem mot jul? Det kunne vært sendt på nettet, slik Stiftelsens gaveutdeling ble.
- Hvordan kunne elevene ha så mye nærkontakt på scenen, når de kommer fra ulike skoler og klassetrinn? Et smitteutbrudd på «scenen» kunne rammet begge skolene i Nome og flere klassetrinn parallelt.
- Det ble kaos i Vestibylen på Ulefoss samfunnshus etter forestillingen idet mange mennesker forlot salen samtidig. Ingen vakter holdt orden eller passet på sosial distanse.

Kommuneoverlege Kristin Sekse sier til Kanalen at ansamlingen av publikum i vestibylen burde vært løst bedre, med tydeligere grenser og bedre bistand fra vakter eller frivillige. Se Sekses uttalelser nederst i artikkelen.

Samme som innen fotballen
Kulturskolens rektor, Cedomir Popadic forklarer, til Kanalen at både forberedelsene og selve oppsetningen har fulgt nøye angitte smittevernregler. Men det er kanskje ikke så lett for publikum å oppfatte dette, sier han.

- Gruppene som opptrådte sammen på scenen har jobbet sammen hele høsten og hele skoleåret for øvrig, sier Popadic.

- Vi opererer ikke med kohorter som i skolen, men grupper, slik det også er i barne- og ungdomsidretten, innen fotball og håndball for eksempel, legger han til.

Rektoren opplyser at årets juleforestilling var planlagt nøye og at Norsk kulturskoleråd sine smittevernretningslinjer har vært i fokus både før, under og etter forestillingen.

- Hvert innslag på scenen ble behandlet som en kohort. Det vil si at de som opptrådte samtidig, ikke hadde kontakt med de andre gruppene. Ulefosshallen var inndelt i soner slik at ingen krysset hverandre, og elevene brukte ulike innganger og utganger for å hindre kontakt mellom gruppene. Gruppene som opptrådte kunne heller ikke møte hverandre på selve scenen, sier Popadic.

Rektoren forklarer blant annet at danserne kun opptrådte i første akt, slik at gulvet kunne moppes i pausen, og slik at skolekorpset kunne komme på scenen i andre akt.

- Vi har planlagt nøye og fulgt alle retningslinjer. Elevene måtte oppholde seg på forhåndsbestemte plasser i Ulefosshallen med god avstand mellom hverandre. Elevene måtte også sprite hender før og etter hvert sceneinnslag, i tillegg til mange andre smitteverntiltak, sier han.


- Voksne må selv ta ansvar
- Hva med publikum og ansamlingen av folk i vestibylen, der så det ut som enkelte ikke holdt god nok avstand?

- Inne i storsalen hadde vi solgt 177 billetter som er mindre enn de 200 det er tillatt å ha inne med dagens smittevernregler. Vi solgte billetter der hver familie var en kohort, og hadde én stols avstand mellom hver gruppe. I tillegg ble salen vasket grundig mellom forestillingene. Det eneste man kan sette fingeren på er de voksne gjestene ute i Vestibylen etter den første forestillingen. Mange var begeistret over forestilling og sto og pratet sammen. Vår største prioritet var våre elever, og vurderingen var at vestibylen er et offentlig bygg, og at voksne personer er kapable nok til å ta ansvar for å opprettholde avstanden selv. Vi tok tydeligvis feil der, og det skal vi ta lærdom av, mener Popadic.  

LES OGSÅ: Nome-ordføreren får kritikk etter å ha deltatt på juleforestillingen. Les om det her. 

Viktig aktivitet for barn og unge
De fleste kulturarrangement ble avlyst når Norge gikk inn i den andre smittebølgen, og det er en stående anmodning om at folk må ha minst mulig sosial kontakt. Mange familier splitter seg opp i jula for å etterfølge rådene. Noen blir til og med sittende alene på julaften.  

- Hvorfor ble da juleforestillingen gjennomført?

- Både vi i kulturskolen, ledelsen i kommunen og kommuneoverlegen, mente at det er viktig å opprettholde et tilbud for barn og unge. Elevene har øvd sammen gjennom hele høsten, og gjennomføringen av forestillingen utgjorde ikke noe høyere risiko enn vanlig. Særlig når smittetrykket i Nome er såpass lavt og under kontroll. Vi har to grunnskoler i Nome der elevene i kulturskolen kommer fra. På disse skolene er ingen elever, lærere eller foreldre smittet, og vi mener vi har klart å gjennomføre arrangementet på en grei måte med tanke på smittevernet.

Kristin Sekse


- Må lære av feilene
Også innen barne- og ungdomsidretten er det flere eksempler på grupper som trener og konkurrerer med nærkontakt, selv når deltakerne kommer fra ulike skoler og klassetrinn. Dette er tilfellet blant annet for Nome fotballs lag. Som kjent ble ett av lagene til Nome fotball satt i karantene tidligere i høst, og da rammet karantene begge grunnskolene i Nome.

Kommuneoverlege Kristin Sekse bekrefter overfor Kanalen at sammenligningen mellom kulturskolens dansere og nærkontakten som er tillatt innen fotball er helt legitim.

- Det fungerer på samme måte, sier Seks. Hun bekrefter også at juleforestillingene både i Midt-Telemark og Nome har fått tillatelse til å gjennomføre.

Sekse sier imidlertid at ansamling av publikummere i vestibyleområde, er noe arrangøren må ta lærdom av. Flere Kanalen har snakket med reagerer på myldret av mennesker som samlet seg etter forestillingen, og flere sier det ble kaos da alle ble sluppet ut av salen samtidig.

-  Dette er ting alle arrangører må merke seg. Nå får vi ikke gjort noe med det som har skjedd i Nome, men det er viktig å ta lærdommen med seg og forbedre til en annen gang. Det er lurt å ha vakter eller frivillige som passer på slik at flaskehalser unngås. I tillegg er det viktig med god opplysning om smittevern. Folk trenger å bli minnet på dette med smittevern jevnlig, sier Sekse.

Hun presiserer at alle har et eget ansvar for å holde avstand.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok