Emilie advarte mot stillingskutt. Men ble ikke hørt

Leder i Nome sykepleierforbund, Emilie Sandsodden, kom med en skarp advarsel til politikerne som tirsdag kveld vedtok å kutte 29 årsverk i 2021-budsjett.

Emilie Sandsodden advarte kommunestyret


Tor Espen Simonsen

- Nome sykepleierforbund er bekymret for konsekvenser for ansattes arbeidssituasjon og helse, sa Sandsodden.

Bekymringen retter seg særlig mot stillingskutt i omsorgstjenesten på natt.

- De ansatte ser det som utfordrende, og noen sier de ikke vil kunne arbeide under slike forhold, sa den tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet.

 

I konklusjonen heter det at:

** Nome sykepleierforbund (NSF)er bekymret for de konsekvenser reduksjon i de direkte tjenesteytende stillinger får/kan få for tjenestetilbudet og kvaliteten på tilbudet til befolkningen.

** NSF Nome er bekymret for de konsekvenser reduksjon i stillinger får for ansattes arbeidssituasjon, og kan få for deres helse.Rikket ikke budsjettet
Meldingen fra Sandsodden er den mest alvorlige advarselen representanter for de ansatte i Nome kommune har kommet med siden kommunedirektøren presenterte sitt budsjettforslag i november. Men appellen rikket ikke på politikernes prioriteringer.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som deler makten i Nome, presenterte sitt budsjettopplegg i Kanalen for to uker siden. Der dempes kuttet innen helse og omsorg med 600 tusen kroner. Det betyr at det fortsatt skal kuttes stillinger for over syv millioner i sektoren neste år.

Bekymringen fra de ansatte er at vinningen går opp i spinningen, ved økt sykefravær.

29 årsverk skal bort
Som kjent innebærer AP/SP-budsjettet at det ikke blir noe av veiprivatiseringen, at bassenget på Dagsrud reddes og at kuttet i skolen reduseres med 1,2 millioner. Det meste blir imidlertid stående, og fortsatt skal syv stillinger i skolen bort.

Totalt skjæres det ned med 29 stillinger i hele kommuneorganisasjonen i 2021.

Uenighet om vei
Opposisjonen presenterte også sine alternative forslag tirsdag kveld.

Størst avstand mellom posisjon og opposisjon var det i spørsmålet om veiprivatisering. Både Høyre, FrP, MDG og SV går inn for å gjennomføre privatiseringen av rundt fire mil vei, for å spare 1,2 millioner kroner. Disse pengene vil partiene i opposisjon overføre til skole og oppvekst.

- Vi mener det er et galt signal å beholde disse veiene når vi kutter så mye for de unge, sa Egil Stokken (H).


- Legge ned VO i Lunde
FrPs forslag til alternativt budsjett flytter på desidert mest penger, men fikk bare to stemmer. Partiet ønsker å legge ned Nome voksenopplæring og droppe et fremtidig samarbeid med Midt- Telemark kommune på dette området.

Ifølge FrPs Gry Anette Rekanes Amundsen er det bedre å kjøpe en slik tjeneste av Skien kommune.

- Vi har fått en rapport som viser at vi kan spare tre millioner kroner ved å kjøpe tjenesten, eksempelvis i Skien, sa Amundsen. Med blant annet denne innsparingen ønsket partiet å beholde bunnfradraget i eiendomsskatten, bevare vikarstillingene i barnehagene og øke budsjettene i skole og omsorg.

I tillegg til å legge ned voksenopplæringa i Lunde, ønsker partiet å overføre flyktningetjenesten til frivillige, droppe overføringene til Øvre Verket og effektivisere mellomledernivået i helse- og omsorgsetaten. Partiet tror dessuten at det er mulig å spare en million på lavere sykefravær i 2021, og en million på bedre integrering av flyktninger.

Får julestjerne
Partiet hadde flere verbalforslag som ikke fikk flertall. Bortsett fra ett. FrP ønsket å bruke 20 tusen kroner på Vakre Ulefoss og Vakre Lunde, slik at de kan kjøpe julestjerner til julegranene som står i hvert tettsted. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok