Svein Ove setter opp avgiften med 7 kroner. I 2021 blir det billigere å bo i Nome

Vi har sett nærmere på hvordan det kommunale avgiftstrykket i Nome blir på nyåret. De fleste har grunn til å glede seg.   

Svein Ove Kåsa setter opp feieavgiften med bare noen få kroner. 

Tor Espen Simonsen

Hver gang vi går inn i nytt år, opplever forbrukerne at en rekke varer og tjenester stiger i pris og blir dyrere. Sånn er det gjerne også med avgiftene du betaler for å eie og bo i hus. Også i Nome går noen avgifter opp, mens andre går ned.
LES OGSÅ: Nytt smittetilfelle mandag 

I sum er det likevel sånn at en gjennomsnittlig Nome-husstand får det det romsligere i 2021. Nedenfor kan du lese hvor mye penger du kan forvente å spare i Nome neste år.


Dette blir dyrere
Renovasjonsavgiften, altså det du betaler for husholdningssøpla, blir dyrere i 2021.

LES OGSÅ: Åpner for nye matbutikk i Lunde 

Årsprisen høynes med 4,65 prosent, men dette utgjør ikke mer enn cirka 250 kroner i året for en «normalhusstand». Økningen kan variere med hva slags restavfallsdunk familien benytter seg av. Her har vi tatt utgangspunkt i en 140-litersdunk som tømmes regelmessig.

Vi tar også med at feieavgiften øker med 1,7 prosent for de som fyrer med ved. Økningen er riktignok lavere enn den forventede lønnsveksten neste år. Brannsjef Svein Ove Kåsa bare ler i telefonen, når Kanalen ringer for å undersøke hvor mye dette utgjør i kroner og øre. 

- Jo, det kan jeg fortelle deg. Feieavgiften ligger på 407 kroner i år, og stiger til 414 kroner neste år, sier Kåsa. 

Avgiftsskjerpelsen fra Midt-Telemark Brann og redning utgjør med andre ord syv kroner. 

Frem til nå har alle huseiere i Nome nytt godt av et bunnfradrag, som har gitt eiendomsskatten et visst sosialt preg. Men etter flere nedtrappinger, fjernes ordningen helt i 2021. Det betyr i utgangspunktet at alle skal betale drøyt 400 kroner mer for å eie bolig i Nome i 2021. 

LES OGSÅ: Nå utbedres Kastebukta 

Dette blir billigere
Disse avgiftsøkningen nulles imidlertid ut av avgiftslettelser på andre områder.

Parallelt med at bunnfradraget i eiendomsskatten forsvinner, settes selve skattesatsen ned fra fem til fire promille, noe som er bestemt fra statlig hold.

Hvis vi tar et husbankhus med en ligningsverdi (formuesverdi) på 2,0 millioner kroner som eksempel, kan vi se hvordan dette slår ut i detalj.

Faktisk går det årlige gebyret for denne boligen ned med 775 kroner når skattesatsen justeres fra fem til fire promille. Boligen har i år betalt 6375 i eiendomsskatt, inklusiv fordelen av bunnfradrag, mens prisen i 2021 blir på 5600 kroner. Dersom bunnfradraget ikke hadde blitt strøket av kommunestyret, ville skattelettelsen vært på 1200 kroner.


Dette blir bare billigere og billigere i Nome
Vann- og avløpssystemet finansieres ved hjelp av selvkostprinsippet i Norge. Det betyr at kommunene ikke har lov til å kreve inn mer enn det som brukes til drift og investeringer på området.

Til tross for at vann- og avløpsgebyret i Nome ikke har blitt høynet siden 2016, har det bygget seg opp et betydelig overskuddsfond.

En annen konsekvens av at disse avgiftene kun har økt én gang de siste syv årene, har Nome blitt et stadig billigere stedet å bo, sammenlignet med våre naboer. I 2019 beregnet Huseiernes Landsforbundet at det var henholdsvis 7000 og 4000 kroner dyrere å bo i Bø og Sauherad enn i Nome.

LES MER: 1500 personer er i risikogruppene for korona

Det nevnte «avgiftsfondet» som har bygget seg opp over år, skal nå betales tilbake til innbyggerne, gjennom lavere priser på de kommunale fakturaene.

Vannavgiften settes ned med 15 prosent, mens avløp blir 15 prosent billigere. Ut ifra et standard forbruk vil hver husstand i Nome betale nøyaktig 1500 kroner mindre i 2021 for å ha innlagt vann i huset.

Vi har ikke gjort egne beregninger for de med vannmåler.


Så mye sparer du
Sluttsummen på kassalappen blir fordelaktig for innbyggerne, når vi legger inn lavere eiendomsskatt, reduserte gebyrer for vann og avløp, samt moderate økninger i andre avgifter.

Eksempelboligen i denne artikkelen, som hadde en ligningsverdi på to millioner, vil få en samlet avgiftslettelse på i overkant av 2000 kroner i 2021.

Lettelsene vil variere fra husstand til husstand, ut ifra hvilken boligverdi som ligger til grunn for eiendomsskatten.

Andre kommunale avgifter går imidlertid opp i 2021, som gebyret for å ha barn i kulturskolen. Vi har i denne artikkelen utelukkende sett på avgifter knyttet til det å eie egen bolig i Nome.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok