Her må de ansatte stå vakt hver morgen

Foreldreparkeringen ved barnetrinnet er smal, mørk og lite egnet til den store trafikken i forbindelse med henting og kjøring av elever ved Holla skole. Her står ansatte trafikkvakt hver dag.

Trafikkvakt: Ved grusparkeringa på Holla 10-åriges barnetrinn, står ansatte trafikkvakt hver dag. Parkeringa skaper utfordringer for trafikksikkerheten, men rektor Anne Lindgren sier både elever, foreldre og foresatte er flinke.


Hege Dorholt

Kanalen får med jevne mellomrom henvendelser om trafikksituasjonen ved barnetrinnet på Holla 10-årige skole. Skolen sender også, med jevne mellomrom, ut skriv til foreldre og foresatte med oppfordringer om hvordan kjøring og henting av barn ved skolen skal foregå.

Likevel opplever mange at trafikkbildet er uoversiktlig og potensielt farlig.

Rektor Anne Lindgren sier forholdene ikke er optimale, men mener folk stort sett er veldig flinke.

LES MER: I 2021 blir det billigere å bo i Nome

Står vakt hver dag
En tipser Kanalen har pratet med, sier hun er redd hver gang hun skal kjøre barn til skolen.

– Trafikksikkerheten er ikke bra og ekstra skummelt er det nå når det er mørkt og grått med mye regn i lufta, forteller hun til avisa.


Rektor er enig i at henting og kjøring til barneskolen, til tider, kan skape vanskelige forhold ved parkeringsplassen.

– Derfor står vi også vakt her hver dag. Vi prøver å passe på at alle rygger seg inn, slik at det skal bli mer oversiktlig. Det hoper seg opp med barn og biler her når skolestart nærmer seg. Da kommer også bussene, så vi ønsker å være til stede.

LES OGSÅ: Åpner for ny matbutikk i Lunde 

- Vært tema i mange år
Skolen har hatt ekstra fokus på nettopp trafikksikkerhet den siste tiden, og de yngste trinnene har fått utlevert reflekser. Også FAU ved skolen har jobbet spesielt med trafikksikkerhet det siste året. Blant annet har de hatt fokus på skoleskyss og smittevern.

Det har ført til at én ekstra buss er satt inn. Henting og bringing av barna blir stadig diskutert.

– Grusparkeringa ved barnetrinnet har vært et tema i mange år, og noe FAU ønsker å få gjort noe med, sier leder i utvalget, Ingar Nyheim Kaasa.

LES MER: Nå mudrer Ulefoss båtforening Kastebukta 

Etterlyser tettere samarbeid
Kaasa mener foreldreparkeringen ikke er egnet til formålet, og at den i tillegg benyttes av for mange.

– Den er ment som en parkering for de som har behov for å følge de yngste elevene opp til skolen. Den skal ikke benyttes for å slippe barn av. Det ser vi at mange gjør, og FAU oppfordrer flest mulig til å benytte «Kiss&ride»-løsningen nede ved ungdomstrinnet, sier han.

LES OGSÅ: Nome fotball har ansatt ny herretrener  

Foreldrerepresentanten mener selve parkeringen og innkjøringa er for trang.

– Det skaper farlige situasjoner, da barn samtidig beveger seg på parkeringsplassen, sier han.

Kaasa etterlyser tettere samarbeid med kommunen med tanke på planlegging av tiltak for å øke sikkerheten.

– Det brukes trygg skolevei-midler hvert år, men jeg kunne ønske meg en idemyldring mellom, for eksempel skole, FAU og kommunen, for å sikre at pengene brukes på best mulig måte. Kanskje vi kunne blitt spurt om innspill når det lages prioriteringslister?


Inviteres med
Avdelingsleder for samferdsel og kommunalteknikk, Silje Haugane, er positiv til en tettere dialog, og sier hun vil kalle inn til et møte.

– Det kan vi absolutt få til. FAU har nok ikke vært så delaktig i prioriteringen av trafikksikkerhetstiltak, men både barnehager og skoler har meldt inn behov. Det er ikke noe problem å få til et tettere samarbeid, sier hun. Neste år er det jernbaneundergangen i Lunde som prioriteres for trygg skolevei-midlene. Samtidig skal nye tiltak for 2022 planlegges.

– Jeg kommer til å kalle inn til et planleggingsmøte i løpet av våren, og da skal jeg også invitere FAU, lover Haugane.

LOTTERI: Ulefoss musikkorps julekalender 2020 For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok