Mening: «Dette spørsmålet har jeg forgjeves bedt om å få svar på fra kommunen»


Kommuneplan og hensynssone Lanna

Leserinnlegg av Øyvind Kaasa

I brev fra Nome kommune til grunneierne på Lanna varsles det at kommunen foreslår i den nye kommuneplan (arealdelen) å opprette en hensynssone for Lanna (H570_8) ihht Plan- og bygningsloven (Pbl) §11-8. Begrunnelsen i kommuneplan for innføring av denne hensynssonen er «Eldre sentrumsbebyggelse». 

Men informasjonen i brevet er mangelfull fordi §11-8 inneholder underpunktene a-f. Hvilket underpunkt er det kommunen refererer til med hensyn til innføring av en hensynssone for Lanna? Dette spørsmålet har jeg forgjeves bedt om å få svar på fra kommunen. Jeg blei derfor nødt til å leite etter den etterspurte informasjonen i den nye kommuneplanen. Men der står det ingenting om §11-8 med underpunkter i det aktuelle avsnittet (kap. 4.4.4).

For å hjelpe kommunen kan jeg opplyse om at det sannsynligvis er underpunkt f): "Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde", som kommuneplanen refererer til for Lanna hensynssone (H570_8).


Pbl §11-8 har ikke noe eget underpunkt for kulturmiljø slik tabelloverskriften (kap. 4.4.4) lyder for hensynssone 570_8 i den nye kommuneplanen. Tabelloverskriften «Hensynssone Kulturmiljø» i kap. 4.4.4 er feilaktig i forhold til Pbl §11-8. Dette må endres ettersom reguleringsplanen blander sammen forskjellige begrunnelser for de ulike hensynssonene som er listet opp i tabellen i kap. 4.4.4.

Referansen til det aktuelle underpunkt f) i §11-8 mangler også på kartet over den foreslåtte hensynssone H570_8 som er sendt til grunneierne. Det er altså i høyeste grad forvirrende informasjon fra kommunen som grunneierne kan uttale seg om.

Videre får jeg opplyst fra kommunen at hensynssone H570_8 kun inkluderer bevaringsområdet for Lanna slik det er tegnet inn i den forrige kommuneplanen. Men dette er ikke korrekt.

På kartet for den nye kommuneplan omfatter H570-8 også heile Eidselva fra Pissebekk til Stoadalen, inkludert Kåvan. Altså en vesentlig utvidelse av det tidligere vedtatte bevaringsområdet for Lanna. Denne utvidelsen kommer følgelig i konflikt med underpunkt f).

Øyvind Kaasa

Lanna

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok